ovningskor
Inrikes

Svarta trafikskolor ökar lavinartat: ”många nyanlända som behöver körkort”

Publicerad 7/23/2019
Annons

De svarta trafikskolorna ökar kraftigt och är nu så många till antalet att de seriösa och lagliga trafikskolorna verksamhet konkurreras ut. Enligt en åklagare som arbetar med flera brottshärvor kring den svarta trafikskolemarknaden är efterfrågan på körkort bland nyanlända migranter en av orsakerna till att fenomenet exploderat.

Tidningarna telegrambyrå (TT) har pratat med en trafiklärare som beskriver de olagliga svarta trafikskolorna tillväxt som ”en cancer”. Enligt undersökningar som Sveriges trafikutbildares riksförbund (STR) gjort förekommer illegal trafikskoleverksamhet på 90 procent av alla orter i Sverige.

I en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut förra året konstateras att den olagliga verksamheten vuxit i många år. Man riktar också kritik mot att inget har gjorts från de rättsvårdande myndigheterna och ansvariga politiker för att stoppa utvecklingen.

En kassako för den organiserade gängkriminaliteten
Stefan Lundberg vid Ekobrottsmyndigheten säger till TT att problemet är allvarligt inte bara på grund av att riktiga trafikskolor konkurreras ut och att elever får en undermålig utbildning som inte leder till körkort, utan också därför att verksamheten kommit att bli en kassako för den organiserade brottsligheten.

Nyanlända som vill ha körkort stor målgrupp
Den kriminaliteten finns ofta geografiskt representerad i de områden där nyanlända bosätter sig och det är enligt Eva Grandestedt, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Örebro, i den gruppen som efterfrågan på svenskt körkort är stor.

– Det har uppstått en helt ny marknad. Min uppfattning är att det har ett samband med att vi tagit emot en stor mängd nya människor i det här landet som behöver hjälp att ge sig in i samhället. Då kan de här aktörerna erbjuda undervisning och övningskörning på hemlandsspråket, och därmed ge en större service än andra aktörer, berättade hon för SVT redan för två år sedan.

Grandestedt var då hoppfull om att det skulle gå att vända utvecklingen även om det krävdes stora gemensamma ansträngningar från flera myndigheter. Nu två år senare har hennes förhoppningar kommit på skam och problemet är lika stort eller till och med mer omfattande idag.

Lundberg säger i sitt uttalande till TT att det finns ”ett våldskapital” bland de svarta aktörer i trafikskolebranschen som har försänkningar i den organiserade gängkriminaliteten. De riktiga trafikskolorna har bland annat utsatts för hot när de tipsat myndigheter om de olagliga körskoleverksamheterna.

Vidare nämner Lundberg att fenomenets utbredning är bidragande orsak till konkurser bland de riktiga trafikskolorna. Det är svårt att konkurrera om man ska ha utbildade trafiklärare anställda, betala avtalsenliga löner och sköta sina åtagande vad gäller skatter och arbetsgivaravgifter.

Erbjuder fusk på teoriprov som tilläggstjänst
En ytterligare konkurrensfaktor som de legitima trafikskolorna varken kan eller vill befatta sig med är hjälp med att fuska på teoriproven och att utfärda falska intyg om godkänd halkkörning. Det är däremot tjänster som de svarta trafikskolorna bistår med.

TT har talat med trafikläraren Maria, som egentligen heter något annat men som på grund av rädsla för repressalier från de de kriminella aktörerna bakom de svarta trafikskolorna vill vara anonym. Hon uppger att hon kommer i kontakt med de svarta verksamheterna dagligen. Den trafikskola där hon arbetar känner också av den osunda konkurrensen rent ekonomiskt och har fått säga upp det stora flertalet av sina trafiklärare.

I likhet med vad Statens väg- och transportforskningsinstitut skriver i sin rapport konstaterar Maria att ingenting görs åt problemet. De svarta skolorna annonserar och bedriver sin verksamhet helt öppet utan att något händer.

Pågått länge men exploderat de senaste åren
En annan trafiklärare, Paul, som också han vill vara anonym av rädsla för vad som annars kan hända, säger till TT att fenomenet inte är nytt. I Skåne där han är verksam började svarta trafikskolor dyka upp redan för 20 år sedan, men de senaste tre fyra året har det exploderat.

Även Paul uttrycker stor frustration över att inga myndigheter lyssnar på trafikskolornas larmrapporter. Man lämnas i sticket och ställs inför ett val mellan pest och kolera att antingen gå i konkurs eller börja samarbeta med de kriminella. Det är de svarta aktörerna som har makten över marknaden numera, konstaterar Paul.

Bara böter i straffskalan för olaglig trafikskoleverksamhet
En orsak till att de svarta trafikskolorna kan växa relativt ostört är att brott mot trafikskolelagen endast har dagsböter i straffskalan. Det är därför bara beivrande av de ekobrott som begås i samband med verksamheten som är effektivt.

Men Ekobrottsmyndigheten är överlupen med jobb och deras utredningar är både tids- och resurskrävande. Under tiden fortsätter de kriminella att driva trafikskola.

Paul är även kritisk till den senfärdighet som myndigheterna uppvisat när det gäller att komma till rätta med det ökande fusket på Trafikverkets teoriproven. Från trafikskolorna larmades det redan för tolv år sen om problemen men inget hände förrän 2018.

– Hur många har gjort sitt prov under den tiden? Hur många illegala aktörer har kunnat få betalt för sina tjänster under den tiden?, undrar Paul.

Även flera av de trafiklärare som SVT talade med för två år sedan krävde att få vara anonyma, eftersom de levde i rädsla för hot och våld från de kriminella element som står bakom de svarta trafikskolorna.

Krig med bomber mot lagliga trafikskolor och mellan konkurrerande olagliga
Det våldskapital som Lundberg på Ekobrottsmyndigheten nämner tar sig inte bara uttryck i aktioner mot de lagliga trafikskolorna. De aktörer som konkurrerar om den svarta marknaden krigar också mot varandra på ett inte sällan våldsamt sätt.

Förra året utfördes ett bombattentat mot Jihad trafikskola på ökända Grängesbergsgatan i Malmö. Detonationen var mycket kraftig och orsakade omfattande materiella skador på fastigheten. Ingen person skadades dock vid attacken.

I april i år begicks ett annat bombdåd mot en trafikskola i Malmö, den gången vid Nobeltorget. Även vid det attentatet uppstod omfattande materiella skador. Ett par månader senare bombades en trafikskola i Linköping. I samma byggnad fanns även en förskola. Fler exempel finns.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
850Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons