Läkaren och professorn Kristina Sundquist, verksam vid Lunds universitet, misstänks för ytterligare fall av olaglig forskning om invandrare. Det framgår av handlingar Samnytt tagit del av.

En av anklagelserna gäller en studie om våldtäkter inomhus och utomhus som publicerades förra året. Av rapporten framgår bland annat att invandrare begick majoriteten av alla våldtäkter, såväl utomhus som inomhus, mellan 2009 och 2015. Invandrarna står dock för en större andel av utomhusvåldtäkterna än av dem som begås inomhus.

Syftet med studien är inte att i första hand utreda våldtäktsmäns bakgrund. Den tar istället upp och studerar ett stort antal variabler för våldtäktsmännen; som utbildningsnivå, tidigare historia av brottslighet, drogmissbruk med mera.

Den jämför skillnader och likheter mellan våldtäktsmän som begår övergrepp inomhus och dem som gör det utomhus. Studien påminner om den tidigare studie där Kristina Sundquist redan är delgiven misstanke om brott.

LÄS MER: Professor råkade upptäcka att de flesta våldtäkter begås av invandrare – riskerar åtal

Överklagandenämnden för etikprövning menar att även den nyare studien om våldtäkter är ”oetisk” och att Kristina Sundquist saknar etiktillstånd för den. Därför vill nämnden att hon, i egenskap av ansvarig professor, åtalas för den.

Arbetet med att få Kristina Sundquist åtalad för sin påstått olagliga forskning har tidigare letts av justitierådet Ann-Christine Lindeblad, men sedan Lindeblad åkt fast för en butiksstöld har hon tvingats lämna nämnden. Den nya begäran att få Sundquist åtalad är undertecknad av hennes ersättare Carina Gunnarsson.

LÄS ÄVEN: HD-domare som lät våldtäktsmän stanna i Sverige fast för stöld

Gunnarsson var tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, men tvingades lämna posten efter att JO kritiserat henne för att vara partisk i en arbetskonflikt.

Faksimil

Fler oetiska studier

Överklagandenämnden för etikprövning vill se Kristina Sundquist åtalad för ytterligare fem studier, som de menar bedrivits illegalt. Fyra av studierna handlar om sjukdomar och syndrom som benskörhet, njursten, ADHD och bröstcancer bland invandrare.

Den femte studien handlar om vilka som står för det dödliga våldet i Sverige. Enligt den påstått olagliga rapporten begicks 43 procent av det dödliga våldet i Sverige mellan år 2000 och 2015 av invandrare.

Totalt misstänks Kristina Sundquist för att ha publicerat sju olagliga forskningsrapporter.

LÄS ÄVEN: Ann-Christine, 67, vill åtala våldtäktsforskare – stoppade utvisning av våldtäktsman

”Kafkaartat”

Samnytt har pratat med Kristina Sundquist som inte vill svara på frågor om de nya anklagelserna mot henne. Hon hänvisar istället till tidigare kommentarer hon gjort där hon beskriver det hela som ”Kafkaartat”.

Samnytt intervjuade Sundquist för ett år sedan då hon uttryckte oro för att hon skulle drabbas av repressalier på grund av sin forskning. Hon har hela tiden tillbakavisat anklagelserna om att hon saknat etiktillstånd för sin forskning.

LÄS ÄVEN: NY RAPPORT: Invandrare begår flest våldtäkter – nu räds forskarna bakom rapporten repressalier