I ett brev från statsminister Ulf Kristersson (M) till svenska myndigheter utomlands uppmanas personalen att sprida en reviderad bild av Sveriges invandringspolitik. Syftet är att få färre att söka sig hit.

Det var i samband med ett besök på ett återvändandecentrum i Burlövs kommun i fredags som Kristersson kommenterade Tidöregeringens nya direktiv till ambassaderna runtom i världen.

– Nu lägger vi om den svenska migrationspolitiken rejält, då är det viktigt att de länder som många kommer ifrån som söker sig till Sverige, vet vad som gäller, säger Kristersson till TT.

Enligt statsministern tar sig många till Sverige i onödan då de ändå får avslag här. Hur ambassadpersonalen väljer att arbeta utifrån uppmaningen i brevet lägger man sig dock inte i, utan det viktiga menar Kristersson är att ambassaderna i de länderna som det allra mest berör har korrekt information så de i sin tur kan sprida korrekt information.

Hårda påtryckningar

Migranter som fått avslag men vars hemländer vägrar ta tillbaka sina medborgare har länge varit ett gissel som satt stopp för många utvisningar. Även detta uppges man nu arbeta med.

– Vi arbetar med hårda påtryckningar – med biståndsfrågor, diplomatiska frågor, viseringar – på olika sätt för att göra klart att man alltid har ansvar för sina egna medborgare.