biskopsmotet-9837673
Inrikes

Svenska biskopar avvisar tvång för att viga samkönade

Publicerad 3/26/2022
Annons

Biskopsmötet konstaterar i ett nytt yttrande att ett sådant krav möter flera hinder, varav ett är att äktenskapsbalken beskriver vigselrätten som en rätt och inte en plikt.

I yttrandet, som Världen idag tagit del av, skriver biskoparna att frågan om prästers skyldighet att viga samkönade par ”har aktualiserats under några år” med krav på att den som vigs till präst lovar att viga samkönade par. Men detta är alltså inget man ställer sig bakom. Biskopsmötet hänvisar till äktenskapsbalken och att den ”innebär att ingen enskild präst kan tvingas att förrätta en vigsel”.

LÄS ÄVEN: Fortsatt medlemsras i Svenska kyrkan – S skyller på föräldrar

Biskoparna menar också att ett krav på blivande präster inte är ”förenligt med Svenska kyrkans förståelse av sin evangelisk-lutherska identitet” och understryker att det är ”kyrkan som helhet och inte den enskilda prästen som ansvarar för människors tillgång till de kyrkliga handlingarna”.

Föredrar frivillig process

Vidare anser man att någon diskriminering av samkönade par i samband med vigsel inom Svenska kyrkan inte har gått att påvisa. Samtidigt påpekar man att det finns ”långt fler präster som gärna viger samkönade par än vad som krävs för att täcka behovet”. Då alltfler präster inom Svenska kyrkan blivit villiga att viga samkönade tror man ”mer på den processen än på tvångsmedel”.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan i ny påverkanskampanj för öppna gränser

Ett tvång tror man skulle kunna ”öppna för en svåravgränsad och föränderlig reglering av egenskaper, åsikter och beteenden” och man framhåller att ”tanken med antagningsprocessen är inte att kandidaterna ska uppnå åsiktskonformitet utan att de växer i kritisk och självkritisk teologisk reflektionsförmåga utifrån evangelisk-luthersk tradition”.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons