Av en undersökning som opinionsinstitutet Indikator gjort på uppdrag av statsradion framgår att en majoritet av svenska folket anser att priset för Sveriges medlemskap i försvarsalliansen blev för högt.

Det är drygt hälften, 55 procent, som svarar att Sverige gjort för stora uppoffringar för att bli medlem i Nato. 27 procent anser att så inte är fallet.

Samtidigt anser en ännu större majoritet, 77 procent, att Sveriges säkerhet stärks med ett Natomedlemskap.

50 procent anser att regeringen har skött Natofrågan bra.

Rekordhögt stöd

Parallellt visar en ny mätning från Verian på ett rekordhögt stöd för Nato hos svenska folket. 66 procent svarar ja på frågan om Sverige borde gå med i försvarsalliansen, detta jämfört med 57 procent i november. Endast 18 procent svarar nej.

Bland män finns ett högre stöd än kvinnor liksom bland äldre. Bland riksdagspartierna är det bara hos vänsterpartister som det finns en majoritet emot ett svenskt Natomedlemskap.