I en ny mätning från Novus som presenteras på torsdagen rasar förtroendet för både regeringens och Folkhälsomyndighetens förmåga att hantera pandemin kraftigt.

Tills nyligen har stödet för både Socialdemokraterna och statsminister Stefan Löfven (S) gått kraftigt uppåt under pandemin, något som kan vara på väg att förändras nu.

– Nu krävs det en helt annan typ av hantering av pandemin jämfört med den akuta krishanteringen som folk tyckte räckte för ett par månader sedan, säger Torbjörn Sjöström, vd för Novus, till SVT Nyheter.

– Tidigare så räckte det med att undvika katastrof, fortsätter han.

Kraftig tillbakagång

Enligt mätningen har andelen som har mycket eller ganska högt förtroende för regeringens förmåga att hantera pandemin sjunkit från 63 procent i april till 45 procent i juni.

Under samma period har förtroendet för Folkhälsomyndigheten sjunkit från 73 till 65 procent.

Även för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har folkets förtroendet minskat, från 57 till 48 procent.

Förtroendet för sjukvården och skolan har dock inte förändrats nämnvärt.