På torsdagen släppte Konjunkturinstitutet sin senaste mätning av det svenska konjunkturläget. Denna visar att svenska hushåll har blivit rejält mer pessimistiska med en sammanfattande barometerindikator som faller.

Medan barometerindikatorn föll marginellt jämfört med augusti, från 95 till 94,6, har den tappat betydligt mer på längre sikt – minus 16,7 enheter det senaste året. I juli låg den på 96,1.

Bland hushållen är det desto värre, där sjunker konfidensindikatorn (ovan) till den lägsta nivån sedan eurokrisen 2012 och ligger nu på 90,6 jämfört med 93,3 i förra mätningen. Man oroar sig främst för en högre arbetslöshet framöver. Tilltron till den egna ekonomin är dock desto större än till den svenska ekonomin som helhet.


Många minuslägen i svensk ekonomi

Ett tal under 100 indikerar ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Under 100 ligger även konfidensindikatorn för industrin, 96,7 som dock var en ökning på 1,1 enheter sedan förra mätningen.