Från och med i höst riskerar södra Sverige att på grund av elbrist drabbas av strömavbrott och skyhöga elpriser man aldrig tidigare upplevt. Det säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät. Anledningen är kriget mot Ryssland och en ökande andel vindkraft som skapar osäker elförsörjning.
– Det pågår ett analysarbete utifrån den generella energisituationen i Europa, säger Damsgaard till Samnytt.

Förbered dig för en kall, tidvis strömlös vinter med tiodubblade elpriser. Åtminstone om du bor i södra Sverige – det som kallas Elområde 4. Svenska kraftnät räknar nämligen med kraftigt ökad risk för elbrist framöver.

Myndighetens chefsstrateg Niclas Damsgaard berättar för Samnytt att han och hans kolleger just nu håller på med ett analysarbete för att beräkna risken för elbrist den kommande vintern.

”Väsentligt högre risk”

Damsgaard jämför nuvarande situation med den situation Sverige haft historiskt, med trygg och stabil elförsörjning. Tidigare har svenskarna aldrig hotats av elbrist.

– Historiskt sett har risken i modelleringar varit noll. Det har inte funnits någon risk överhuvudtaget, konstaterar han.

LÄS ÄVEN: MP-toppens hån mot Sveriges industri: ”Vi har ingen elbrist”

De gångna vintrarna har risken för elbrist ökat något, men hållit sig på en ganska låg nivå. Det som väntar den kommande hösten och vintern däremot är en ”väsentligt högre risk” för elbrist, berättar han.

– Vi har gjort lite analyser internt, men inte på den nivån att jag vill nämna siffror. Om vi får de här problemen på gassidan som det uppenbarligen finns en tydlig risk att vi får, då pratar vi helt andra nivåer på risk för effektbortkoppling, säger Damsgaard.

Krig och vindkraft

De faktorer som förändrats de senaste åren är dels det pågående kriget mot Ryssland, som både är ekonomiskt i form av sanktioner och blockader, men även militärt med vapenleveranser till Ukraina. Det riskerar leda till att de ryska gasleveranserna till EU och i synnerhet Tyskland stoppas.

Men även den ”gröna omställningen”, som gjort att Europa allt mer förlitar sig på väderberoende vindkraft, påverkar. Ofta blåser det inte under kalla vinterdagar, vilket gör att vindkraftverken står stilla.

LÄS ÄVEN: EU trappar upp landblockad mot Kaliningrad – byggmaterial stoppas

– Risken för att elbrist inträffar är störst i januari och februari. Det är då det brukar vara riktigt kallt, och det är då det är störst risk för att det kommer vara rejält tomt i gaslagren, säger Damsgaard och fortsätter:

– Men det skulle kunna inräffa redan under senhösten. Om det blir hög efterfrågan i ett läge då det inte blåser, och man har väldigt lite vindkraftsproduktion, då skulle man kunna tänka sig att man får en sådan situation.

Risken störst i Sydsverige

Risken för att elbrist uppstår, så man helt tvingas bryta strömmen för vissa elkunder, är störst i södra Sverige. Det beror på att Elområde 4 är sammankopplat med Litauen, Tyskland, Polen och danska elområde DK2.

– Det finns nästan ingen produktion i Elområde 4, så det är ett område som har ett enormt importberoende. Både norrifrån i Sverige och från andra länder, säger Damsgaard.

LÄS MER: SD-ja till MP-ledd klimatdeal – ”Vi vill jobba mot minskade utsläpp”

Elhandeln regleras via den gemensamma elmarknaden Nord Pool. Om inte tillräckligt mycket elkraft kan levereras till ett område, så ”avkortas” buden på marknaden. Det innebär att ingen aktör får så mycket el som den begär.

– Om det till exempel saknas fem procent, så får alla sina köpbud avkortade med fem procent. Det sker inom hela det område det inte finns flaskhalsar mellan, förklarar Damsgaard.

– Så om det finns en bristsituation i Tyskland eller Danmark, och det inte finns en flaskhals mellan Sverige och de här grannländerna, så sker avkortningen även i Sverige.

Roterande bortkoppling

I värsta fall leder det till en situation där elen stängs av för abonnenter i södra Sverige. Ett sådant elavbrott kan inträffa, samtidigt som Sverige exporterar el.

– Det kan uppfattas som en märklig situation att man avkortar bud i Sverige i ett läge där vi exporterar. Det kommer säkert finnas många som har synpunkter på det, konstaterar Damsgaard.

LÄS ÄVEN: Ny studie: Halva elpriset om Ringhals 1 och 2 inte stängts

– Skulle vi hamna i en situation med långvariga problem där man behöver koppla bort, då är utgångspunkten att det görs med roterande bortkoppling. Då kopplar man bort en del under viss tid, sedan får de tillbaka strömmen och så kopplas någon annan del bort.

– Men det styr inte vi. Vi på Svenska kraftnät beordrar regionnäten att göra bortkoppling, och de gör det enligt ett schema där de lokalt även prioriterar särskilt samhällsviktiga funktioner som inte ska kopplas bort.

Elkris kan pågå i veckor

Historiskt har roterande strömavbrott varit ett krisscenario det planerats inför, för att hantera den så kallade topplasttimmen. Den timme under dygnet då elkonsumtionen är som störst.

Men med minskande marginaler i elnätet och ökande andel vindkraft har det scenariot förändrats drastiskt.

– Det skulle absolut kunna pågå under en hel dag. Det kan inte uteslutas, säger Damsgaard.

Skulle det kunna pågå en hel vecka, eller två veckor?

– Sannolikheten för det är nog tämligen låg. Typiskt sett går förbrukningen ned nattetid, så det är mindre risk att man behöver koppla bort elen nattetid.

Men det kan pågå dagtid under flera veckor?

– Om det är låg vindproduktion över lång tid, så kan inte det uteslutas.

40 kronor per kilowattimme

Men Niclas Damsgaard poängterar att det finns viktiga skillnader mellan strömavbrott som sker på grund av effektbrist, och avbrott som inträffar på grund av nedfallna ledningar eller andra fel på elnätet.

– Den stora skillnaden mot normala elavbrott är att anledningen är att vi inte har tillräcklig effekt. För kundens del är elen är borta, och det är inget nytt.

– Det som är nytt är att priserna kommer vara skyhöga. Vi pratar om 40 kronor per kilowattimme. Det är enormt höga priser.

– Har man rörligt pris, så blir det skyhögt pris direkt. Och det kan inte uteslutas att elleverantörer med fastpriskontrakt inte kan hantera det här och går i konkurs. Det här får en massa andra effekter som man inte har vid ett traditionellt elavbrott, säger Svenska kraftnät chefsstrateg Niclas Damsgaard.

LÄS ÄVEN: Så tjänar staten miljarder på elkrisen – ”Elpriserna går i spagat”