Nyligen krävdes en akut nödåtgärd att användas för att säkra det svenska elsystemet, rapporterar Di. Detta efter en omfattande elstörning.

Incidenten ägde rum i oktober och den bakomliggande orsaken till att Svenska Kraftnät fick ta till med en nödåtgärd ska ha varit en omfattande elstörning i Danmark.

– Driften av systemet är inte byggt för att tåla flera så allvarliga driftstörningar inom 15 minuter, men det här visar att vårt system ändå är robust. Vi stod inför att eventuellt behöva göra en så kallad manuell frånkoppling, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska Kraftnät.

Hela det nordiska kraftsystemet sitter ihop för att kunna importera och exportera el mellan länderna och bidra till en öppen elmarknad. Felen i Danmark i oktober innebar att spänningen sjönk även i det svenska elsystemet, uppger Svenska Kraftnät till Di.

Svenskt Näringsliv ser allvarligt på att man fick ta till med en nödåtgärd.

– Händelsen är allvarlig och understryker vikten av hög leveranssäkerhet som en självklar utgångspunkt i utformningen av energipolitiken, säger Maria Sunér Fleming, projektledare för Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning.