Under kommande vinter beräknas Sverige få ett underskott på 1 600 MW under timmen med högst elförbrukning. Det skriver Svenska kraftnät i den årliga Kraftbalansrapporten.

Underskottet är jämförbart med fjolårets prognos för vintern 2020-2021. Enligt rapporten kan man dock skönja en liten förbättring vilket härleds till utbyggd vindkraft under 2021.

Under året beräknas nyinstallerad vindkraft öka med 2 900 MW, men under perioder med sträng kyla – då förbrukningen också är som högst – visar historiska data på låg tillgänglighet

LÄS ÄVEN: Svenska kraftnäts framtidsanalys: Blackouts och elransonering i Sverige

”En större andel vindkraft i energimixen kan leda till att flera länder har ont om effekt samtidigt, när vindförhållandena är dåliga över ett stort geografiskt område som Norden, vilket kan försvåra importmöjligheterna”, skriver Svenska kraftnät.

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe vill se en utbyggnad av planerbar elproduktion och ökad användarflexibilitet för att minska risken för effektbrist.