kraftledningar

Foto: Novoklimov, CC0

Inrikes

Svenska kraftnät vill ha kapacitetsmekanism för ökad försörjningstrygghet

Publicerad 4/5/2023
Annons

På sikt behöver Sverige införa en kapacitetsmarknad öppen för alla som kan bidra med kapacitet. Skälet till detta är enligt Svenska kraftnät att effektbalansen på elmarknaden har försämrats med flera negativa konsekvenser.

I december fick Svenska kraftnät och Energimyndigheten ett regeringsuppdrag om stärkt försörjningstrygghet inom energisektorn, och i deluppdrag två föreslår man nu en utformning av kapacitetsmekanismer som ska ersätta dagens.

LÄS ÄVEN: Hushållen först att släckas ned vid bortkoppling av el

Bakgrunden är att effektbalansen på elmarknaden har försämrats över tid vilket leder till perioder med höga elpriser och en risk för effektbrist med påföljande förbrukningsfrånkoppling. Dessutom bedöms energiomställningen kunna förstärka trenden med krympande marginaler i elsystemet då elbehovet kan komma att växa snabbare än utbudet.

Enligt de senaste nationella analyserna från Svenska kraftnät riskerar Sverige inom några år att inte uppfylla den fastställda svenska tillförlitlighetsnormen på en timme med effektbrist per år. Därmed anser man att Sverige på sikt behöver införa en marknadsomfattande kapacitetsmekanism med tillförlitlighetsoptioner för att motverka att bristsituationer uppstår i framtiden.

Övergångslösning

– Vi bedömer att det tar mellan 5-8 år att införa en marknadsomfattande kapacitetsmekanism. Det innebär att vi står utan effektreserv under ett antal år, då vår nuvarande effektreserv löper ut den 15 mars 2025. Därför föreslår vi en övergångslösning under mellanperioden i form av en strategisk reserv liknande den nuvarande effektreserven, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.

En sådan reserv kräver ett godkännande av EU-kommissionen.

– Våra analyser pekar på en kraftigt ökande elförbrukning. Kopplat till det ser vi ett behov av en ny kapacitetsmekanism för att motverka risken för effektbrist eller perioder med mycket höga priser. Dock finns det en betydande osäkerhet kring hur mycket elförbrukningen kommer att öka, säger Niclas Damsgaard.

LÄS ÄVEN: Studie: El från kärnkraft billigast

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
625Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons