Efter att regeringen påskyndat det halverade jobbkravet för så kallade ensamkommande migranter utan asylskäl som ska börja gälla inom kort ger Svenska kyrkan sitt stöd och ägnar ett pressmeddelande åt att hylla idén. Enligt kyrkan har migranterna drabbats särskilt hårt i rådande pandemi.

Samhällsnytt har vid flera tillfällen uppmärksammat hur Svenska kyrkan engagerat sig aktivistiskt och lanserat påverkanskampanjer för att alla ensamkommande som saknar asylskäl ska få stanna i Sverige. Bland annat har man anordnat bön över hela landet för migranter som befinner sig i asylprocessen.

LÄS ÄVEN: Regeringen vill halvera jobbkrav för ”ensamkommande” från nästa vecka

Svenska kyrkans förhoppning är att Gud ska stoppa utvisningarna av nyanlända som saknar asylskäl. Förutom att kalla på Gud har kyrkan även tagit fram en ordlista med kristna begrepp på dari för att förbättra möjligheterna till asyl för den som anger konvertering till kristendomen som skäl.

Påtryckningar mot politiker

På fredagen publicerade Svenska kyrkan ett pressmeddelande där man lyfter den förödande pandemin. Men det är inte de över 6 600 döda och massdöden på äldreboenden som är fokus utan ensakommande migranter som saknar asylskäl.

Kyrkan argumenterar för att pandemin har drabbat ensamkommande migranter i landet särskilt hårt. Detta eftersom situationen gör det svårare att hitta anställning för att i sin tur möjliggöra ett permanent uppehållstillstånd.

Vidare framför kyrkan att man har utövat påtryckningar mot politiker, departement och myndigheter för att, trots avslag, ge nya möjligheter till permanent uppehållstillstånd. Därför välkomnar man nu regeringsförslaget som innebär att kravet om varaktig anställning ska halveras från två till ett år.

”Ni ska banne mig inte ha en krona av mina skattemedel”

I sociala medier är det många som kritiserar kyrkans öppna aktivism för migranter. En person meddelar att det nu får vara nog och att medlemskapet ska avslutas med orden:

”Detta vurmande för folk som inte har skäl att stanna är sjukt. Ni borde hjälpa gamla, hemlösa, arbetslösa och sjuka istället.”

Tappar medlemmar

Förra året rapporterade Samhällsnytt hur Svenska kyrkans medlemsstatistik visar att man har tappat nästan en miljon medlemmar sedan år 2008. Men det vikande medlemsantalet menar kyrkans företrädare själva främst beror på att folk avlider.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkans präst misstänks ha smugglat en afghan i resväska