Genom samarbetet kan väljarna få korrekt information inför valet, enligt SvD:s redaktionschef.

SVT, SR, Svenska dagbladet och Dagens nyheter kommer ingå i den nya gruppen som syftar till att motverka desinformation och öka medvetenheten om källkritik.

Inspirationen ska enligt SvD:s redaktionschef Maria Rimpi komma från internationella faktakollar.

– Det finns flera lyckade exempel på redaktioner som samarbetat kring faktagranskning på olika håll i Europa. Det ledde till att personerna i styrgruppen, som har stort förtroende för varandra, började diskutera om vi kan göra något liknande i Sverige.

LÄS MER: SVT:s vd uttagen till EU-kommissionens grupp om desinformation

Faktakollen ska fokusera på påståenden från politiska makthavare men även påståenden som fått spridning i sociala medier.

– Vi har sett hur falska påståenden och påhittade nyheter har fått stor spridning och påverkat val i andra länder. Att gå på djupet i ett påstående, och till exempel spåra originalkällor, är väldigt resurskrävande. Genom det här samarbetet kan fler väljare få tillgång till korrekt information.

Respektive redaktion, som alla ska genomgå gemensamma utbildningar, kommer att utföra faktakoll var för sig men arbeta utifrån samma principer. Sedan ska materialet samlas, eller länkas till, på en gemensam sajt som lanseras i vår.

LÄS MER: Myndighet ger mediekoncerner uppdrag och miljoner för att påverka utgången av riksdagsvalet

Längre fram kan fler medieaktörer komma att anslutas till gruppen.

Projektet får ett statligt stöd från Vinnova till den tekniska utvecklingen.