Enligt en undersökning från UNWTO, Världsturismorganisationen, tror hälften av experterna att en återhämtning till nivåerna som rådde globalt innan pandemin inte kommer att uppnås förrän om flera år.

Runtom i världen kämpar man nu för att få den lukrativa turistbranschen på fötter igen med olika slags förmånliga erbjudanden. I Sverige visar en ny rapport från branschorganisationen Visita att pandemin inneburit en nedgång i intäkterna på 80 miljarder för turismexporten, 51 miljarder för restaurangbranschen och 17 miljarder för hotellbranschen. Drygt 50 000 inom besöksnäringen har också förlorat jobbet.

– Pandemin har varit helt förödande. Ingen kris har påverkat oss i närheten så mycket som detta, då får vi gå tillbaka till andra världskriget, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita, till SvD.

Affärsresenärerna saknas

I undersökningen från UNWTO spår experterna att en återhämtning till 2019 års nivåer inte kommer nås förrän 2024. Även i Sverige kommer det ta tid, tror Jakobsson, eller ännu längre för en viss turistgrupp.

– För affärsresenärerna tror jag tyvärr att det kan ta längre tid, om vi någonsin kommer upp i samma nivå som tidigare nu när allt fler möten sker digitalt och många företag gör stora kostnadsbesparingar, säger Jakobsson.

Affärs- och mötesresenärernas bortfall är ett tungt bakslag för branschen då de enligt Jakobsson betalar mer, äter dyrare mat och ställer generellt högre krav på standard.

Vissa tecken på återhämtning

I maj 2021 flög 446 000 resenärer, varav 254 000 utrikesresenärer, via Swedavias tio flygplatser – en minskning med 88 procent jämfört med samma månad 2019 då antalet resenärer var 3,6 miljoner. Även om stor osäkerhet råder finns ”tidiga tecken på återhämtning under senare delen av sommaren och till hösten” enligt Swedavias koncernchef Jonas Abrahamsson.

Professor Dieter Müller vid Umeå universitet forskar inom turism och tror att resandet kan återhämta sig snabbare.

– Att under en tid inte ha kunnat resa som man vill kan innebära att man passar på nu eftersom man inte vet när nästa pandemi stundar. Det kan leda till ett slags globalt ”last chance”-resande, i linje med tidigare erfarenheter av att kristider följs av tider där konsumtionen skjuter i höjden.

Thomas Jakobsson är försiktigt hoppfull.

– De flesta västerlänningar bör bli fullvaccinerade under 2021 vilket borde betyda lättade restriktioner på stora marknader och en successivt ökande efterfrågan på resor. Jag förväntar mig en något bättre utveckling i sommar än förra sommaren som var extremt dålig.