För att kunna locka utländsk arbetskraft till Sverige kan svenska arbetsgivare tvingas betala dyrt då man kompenserar för den höga inkomstskatten. Det är slutsatsen i en rapport från Svenskt Näringsliv.

I rapporten har man beräknat merkostnaden för ett typfall där ett företag flyttar en medarbetare till Sverige från Lettland, Tyskland, Storbritannien, USA och Kina. Typfallet bygger på att den anställde har 60 000 kronor efter skatt i hemlandet och sedan hur stor kompensationen i Sverige blir.

Enligt beräkningarna kan merkostnaden för en medarbetare från exempelvis Kina och Lettland landa på 82 000 respektive 66 000 kronor, vilket motsvarar kostnaden för att avlöna två medarbetare i länderna i fråga.

Motsvarande merkostnader från Tyskland kan bli 20 000 kronor och i Storbritannien och USA ligger den på 15 000 respektive 31 000 kronor.

Krav på sänkt marginalskatt

Johan Fall är skatteexpert på Svensk Näringsliv.

– Det här visar att Sverige inte har tillräckligt konkurrenskraftiga regelverk när det gäller marginalskatter. Att man nyligen tog bort värnskatten var visserligen bra, men är alldeles otillräckligt för att skapa ordentlig konkurrenskraft, säger han till fPlus.

Fall menar att den höga inkomstskatten spelar en viktig roll för Sveriges konkurrenskraft och hoppas att budskapet i rapporten når fram till ansvariga politiker.

– Det är viktigt att få en diskussion i linje med vad vi lyfter i den här rapporten om de höga marginalskatterna och hur de fungerar i praktiken. Det här är verklighetsnära exempel för bolag som har lättrörlig personal och som behöver rekrytera kvalificerade människor, säger han.

Den så kallade expertskatten som innebär att 25 procent av lön och löneförmåner är skattefria menar han inte gör någon större skillnad. Vad som behövs göra anser Fall är att marginalskatten sänks till omkring 40 procent.