➤ ISLAM Det islamistiska partiet Jasin har ansökt om registrering hos Valmyndigheten för att delta i riksdagsvalet 2018. Partiet säger sig vilja ha representanter i polisen och domstolar för att ”bekämpa främlingsfientligheten och rasismen i myndigheterna”

Partiets namn kan syfta på 36:e suran i Koranen som kallas ”Hjärtat av Koranen”. För att få delta i riksdagsvalet krävs åtminstone 1500 underskrifter vilka nu verkar ha samlats av Jasin och överlämnats till Valmyndigheten. På Valmyndighetens hemsida står det att anmälan är under beredning samt att anmälan gäller val till riksdagen, för samtliga val till landstings- och kommunfullmäktige samt för val till Europaparlamentet.

Samhällsnytt har läst partiets hemsida som även är en hemsida för ett trossamfund som heter Jasin Group Det muslimska trossamfund. Sidan innehåller flera länkar till en ideell förening som heter Föreningen Mary Dian Riksförbund. Föreningen är registrerad på samma address i Malmö som trossamfundet. Ett par med ursprung i Iran verkar stå bakom de båda föreningarna. På partiets hemsida står det följande att läsa angående vilken relation partiet har till föreningarna:

” Ja Sin Group (J.S.Gr.) är ett multikulturell demokratiskt fredligt parti som har JaSin muslimskt trossamfund och föreningen Mary Dian under sig.

Som ett politiskt party eller rörelse är JaSin Group en sekulär rörelse och målet är att ena alla från östvärlden. Nämligen Fjärran östern, Mellanöstern, Afrika och Östeuropa, oavsett vilken folkgrupp, språk, ras, hudfärg eller religion de har.

Målet är att i ett samarbete skall vi kunna skapa en bättre framtid åt oss, våra barn och de nyanlända.”

Trots att partiet förklarar sig att vara en ”sekulär rörelse” består det alltså av två religiösa föreningar som delar samma lokal i Malmö – en så kallad källarmoské. Föreningarna har en shiitisk inriktning vilket innebär att de vänder sig främst till invandrare med bakgrund i Iran, Irak och Afghanistan. En facebook-grupp som är knuten till föreningarna och som har knappt över 1000 medlemmar har flera medlemmar som kan betecknas som ”ensamkommande barn” från Afghanistan. De så kallade ensamkommande tillhör vanligtvis den etniska gruppen hazarer som följer den shiitiska avgreningen av islam.

Gruppen är sluten och innehåller mest jobbannonser på persiska samt en och annan statusuppdatering som marknadsför Iran. Dessa uppdateringar har lagts upp av samma personer som verkar stå bakom de religiösa föreningarna.

På gruppens hemsida finns även följande information att tillgå som kan kasta ljus över partiets planer:

”Den muslimska manliga rörelsen handlar om att muslimska män skall kunna få rättigheter i samhället. Vi skall förebygga familjevåld och kvinnomisshandel. Vi skall ge stöd till de muslimska män som fick förbud att träffa sina barn, de män som har gått på missbruk av droger och alkohol.

För jämställdhet kommer vi så småningom att ha representanter i olika myndigeter bl.a. polis, domstolar o.s.v. för att bestrida främlingsfientlighet eller rasismen i myndigheterna.”

Enligt information på partiets hemsida ”underrättas” aktiviteter av Sheikh Zoheir- Eslami Gheraati som år 2015 föreläste på Imam Alis norska centrum.

Det finns även en svensk avdelning av denna organisation som heter Imam Ali Islamic Centre. Den shiitiska organisationen gjorde sig känd år 2012 när den anordnade en demonstration som krävde inskränkningar i yttrandefriheten för att skydda profet Mohammed från förolämpningar. Bland banderollerna återfanns bland annat en med texten ”Yttrandefriheten får inte kränka mig”.

Samhällsnytt har sökt personer bakom föreningarna för kommentar.