Med 1,14 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, toppar Sverige OECD:s statistik och var det land som under 2020 i relativa termer gav mest i bistånd.

Trots pandemin ökar det samlade biståndet i världen, rapporterar TT. I fjol gavs 161,2 miljarder dollar i utvecklingsbistånd, en ökning med 3,5 procent. Summan utgör 0,32 procent av BNI, långt ifrån FN:s mål om att höginkomstländerna ska ge minst 0,7 procent. Av EU:s medlemsstater är det bara Sverige, Luxemburg, Tyskland och Danmark som ligger på eller över 0,7 procent.

Det svenska biståndet på 1,14 procent gör Sverige till världens största biståndsgivare i relativa termer under fjolåret. På andra plats kommer Norge med 1,11 procent.

Ökning av biståndslån

En del av ökningen kan härledas till en ökning av bistånd i form av lån från bland andra Tyskland och Frankrike.

”Det är oroväckande om EU ökar andelen bistånd genom lån i stället för att ge mer gåvobistånd. Det riskerar spä på ohållbara skuldbördor i många låg- och medelinkomstländer i stället för att bidra till långsiktigt hållbara lösningar”, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, i en kommentar till OECD:s siffror.

De länder som minskat sin biståndsbudget mest i pengar räknat är Australien, Grekland, Portugal och Storbritannien.