Trots att Sverige är både en påstådd humanitär stormakt och har världens första påstått feministiska regering blir Sverige ett allt sämre och farligare land för kvinnor. I World Population Reviews lista över länder med flest våldtäkter kommer Sverige på sjätte plats omgärdat av afrikanska länder och ett karibiskt land.

I en ledare publicerad i Svenska Dagbladet för en vecka sedan tar Tove Lifvendahl upp Sveriges föga smickrande placering, som dessutom tros vara än värre då siffrorna som används i rankingen kommer från 2015.

Hon konstaterar att både placeringen i WPR och trenden som syns i Brås statistik ”bekräftar att Sverige inte kan skryta med att vara något feministiskt föregångsland, vad än regeringen kallar sig”.

LÄS ÄVEN: NY RAPPORT: Invandrare begår flest våldtäkter – nu räds forskarna bakom rapporten repressalier

Lifvendahls ledare har uppmärksammats av debattören Merit Wager som påpekar att Sverige jämfört med grannländerna sticker ut rejält.

Jämfört med Norge har Sverige 3,3 gånger fler våldtäkter, 4,2 gånger fler våldtäkter än Finland och 9,9 gånger fler våldtäkter än Danmark.

Siffrorna är fruktansvärda för kvinnorna i Sverige. Helt ohyggliga och inget någon kan vifta bort som “upplevd oro för att bli våldtagen”. Man kan inte heller försöka hitta bortförklaringar utan statistiken är som den är och kan inte förträngas eller bortses från. Vilket man i Sverige gjort i decennier. Så mycket för “feministisk regering”, någon omsorg om landets kvinnor har den regeringen absolut inte visat. Männen, hur grova, bestialiska, brutala deras dåd än varit när de – ensamma eller i stora grupper – våldtagit, skändat, förnedrat, skadat kvinnor och barn och därtill ofta filmat vidrigheterna och skrattat åt de kvinnor de skadat för livet när de skickat filmerna till varandra.

Wager jämför med Finland där man öppet kunnat debattera fakta som visar att särskilt irakier och afghaner är överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken.

Där är man också på det klara med att personer som inte följer finländska lagar och regler inte har gjort sig förtjänta av skydd där.

I drygt 25 procent av de våldtäkter som anmäldes i Finland under 2018 var gärningsmannen en utlänning.