Sverige kan komma att delas upp i Natos nya militärplan för Europa. Det rapporterar Sveriges television.

Vad frågan handlar om är under vilken av Natos tre militärkommandon som Sverige ska placeras. Den i Norfolk i USA, den i Brunssum i Nederländerna eller den i Neapel i Italien.

Nu tyder mycket på att Sverige kan delas upp under två olika kommandon, där det svenska fastlandet underställs den amerikanske viceamiralen i Norfolk medan Gotland lyder under Natos militärledning i Nederländerna.

Natos militärkommandon

Natos tre olika militärkommandon, eller operativa insatsledningar, ska oberoende av varandra kunna ”förbereda, planera, genomföra och vidmakthålla Nato-insatser”.

De tre kommandona har även olika ansvarsområden, där militärkommandot i Brunssum har huvudansvar för försvaret av Baltikum, Polen och Östersjöområdet från ett tänkt ryskt angrepp.

Enligt en militärplan som läcktes av Wikileaks 2010 har denna plan kodnamnet ”Örnväktaren”. Den beskriver bland annat hur förstärkningar ska kunna fås fram till fronten, via tyska och polska hamnar, i händelse av krig.

Insatsledningen i Norfolk ansvarar på liknande sätt för Atlanten, medan den amerikanske generalen i Neapel ansvarar för Medelhavsområdet.

Sverige delas upp

Enligt finska Hufvudstadsbladet vill de baltiska Nato-länderna att öarna i Östersjön, inklusive finska Åland, svenska Gotland och danska Bornholm, underställs militärkommandot i Brunssum som alltså har huvudansvar för försvaret av Baltikum.

Det skulle innebära att de tre nordiska länderna får sina territorium uppstyckade i Natos militära planer. Och det är en fråga som nu håller på att utredas inom Nato. Den svenska, liksom den finska, hållningen är att länderna inte borde delas upp på det sättet.

– Det är en fråga som ska bygga på militär logik och inte politisk logik, och Sveriges uppfattning är att vi ska hålla samman hela vårt territorium, säger försvarsminister Pål Jonson (M) till SVT.

LÄS ÄVEN: Generalmajoren: Svenska soldater först på plats vid krig i Baltikum