Lars Falk, verksamhetschef för ECMO-centrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna vill flyga svårt sjuka covidpatienter från andra länder till Sverige. Det säger han i en intervju med SR.

ECMO står för extracorporeal membrane oxygenation, det vill säga utanförkroppslig syresättning genom ett membran, vilket närmast kan beskrivas som en avancerad hjärt- och lungmaskin. ECMO-vård ges till patienter som riskerar avlida i den konventionella intensivvården men som bedöms kunna överleva med ECMO-maskin. Nu i september har en nybyggd ”pandemisal” färdigställts vid ECMO-centrum.

Under coronapandemin har ECMO-centrum hittills fokuserat på covidpatienter i Sverige, något som Falk alltså vill ändra på. Nu när platserna har utökats, samtidigt som smittspridningen dalar i landet, står nämligen bäddar tomma.

Ska säkerställa att Sverige står rustat

– Vi har stått med massor av personal med covidpatienter och vid väggen bredvid har det stått 40 byggarbetare i princip och jobbat dygnet runt för att få klar en lokal så att vi skulle kunna vårda ännu fler patienter, säger Falk till SR.

Ett 30-tal covidpatienter från olika delar av landet har vårdats på ECMO-centrum. Klimniken har inte ett formellt uppdrag för rikssjukvård, men i praktiken ändå en avgörande funktion, enligt Läkartidningen.

Den nya avdelningen som ska säkerställa att Sverige står rustat för nya klustersmittor är unik i Europa. Till sin förfogan har avdelningen toppmodern utrustning och har dessutom tillgång till jetflygplan, vilket gör att de kan hantera långdistansflygningar med svårt sjuka patienter. Detta vill Falk utnyttja för att flyga in utländska covidpatienter.

– Och då flyger vi förstås ut och lägger patienten på ECMO och sen kan vi antingen föra patienten vidare till Karolinska för vård eller ett sjukhus i Europa för fortsatt vård, säger han.

authorimage