Samhällsnytts reportage om otryggheten i småländska Ryd i spåren av invandringen har lett till uppståndelse i kommunen. Den centerpartistiske politikern Mikael Andersson förklarar orsakerna bakom konflikterna: det är Sverigedemokraternas fel.

I ett inlägg på sin blogg med rubriken ”Rydbor, är ni stolta nu?” går Andersson till angrepp mot de kommuninvånare som medverkat i reportaget med berättelser om sin oro och den otrygghet som drabbat det lilla samhället i Småland. Detta ska ha lett, enligt honom, till att ”Ryd blivit en del av den svenska extremhögerns hatsajters propaganda för att svartmåla Sverige”.

Kritiken har förts vidare av den lokala tidningen SMP som i en artikel med rubrik ”Ordförande för SD hjälpte till med invandrarkritisk film” pekar ut SDs representant för hjälp med reportaget:

Även statsradion uppmärksammar reportaget i ett nyhetsinslag där Samhällsnytt benämns som en ”högerpopulistisk nättidning”.

I en intervju med Samhällsnytt förklarar Mikael Andersson (C) att det är Sverigedemokraterna som ligger bakom den tilltagande otryggheten i Ryd – men att han har ett recept för att vända utvecklingen: fler fritidsgårdar och mer gatubelysning.

I en intervju för Sveriges radio uppger du att du är kritisk till att ”man låter Kent Ekeroth utnyttja Ryd i sin agenda”. Vem menar du då? Vem är ”man”?

– Min bild är att det är de lokala sverigedemokrater som tillåtit det.

Borde de ha stoppat honom från att komma till Ryd och intervjua rydborna, menar du?

– Det är de som har sett till att de här intervjuerna blev av – bland annat genom att den lokal som använts för reportaget hyrdes av Sverigedemokraternas första namn i kommunen.

Tycker du att det här reportaget aldrig borde producerats?

– Nej, det tycker jag inte för att… så… kommunen har ju redan en dialog i Ryd om man säger. Folk pratar väldigt mycket om vad som ska kunna göras för att öka tryggheten.  Snarare är det så att det är de lokala sverigedemokraterna som söker poängtera varje gång något som har hänt i samhället och göra det till en invandrarfråga.

Är inte det på ett sätt en invandrarfråga när de flesta som intervjuas i reportaget kommer fram till att det finns en spänning mellan olika grupper i Ryd?

– Ja, men spänningen mellan grupperna är egentligen på grund av att Sverigedemokraterna rider på de här vågorna om man säger så.

Är det Sverigedemokraterna som står bakom spänningen som uppstått mellan grupperna, menar du?

– Ja, jag vill nog hävda att mycket av otryggheten uppstod på grund av ryktesspridning.

Finns det några bevis för det?

– Det är ju det som är lite konstigt för att vi genomför de så kallade trygghetsmätningar där man undersöker den upplevda tryggheten. I den senaste var det tydligt att folk i Ryd känner sig tämligen otrygga, alltså siffrorna stack iväg. Men jag har inte sett någon ökning av brott eller brottsrapportering så det är lite diskrepans i det.

Kan det bero på att folk gett upp att anmäla till polisen eftersom det inte verkar leda till någon åtgärd – vilket också framgår i reportaget?

– Fast det här är den kampanjen från Sverigedemokraterna. De försöker att driva på så att folk har den bilden.

Menar du att Sverigedemokraterna driver en kampanj mot polisen?

– Ja, det har ju blivit det efter att de inte fått gehör i den frågan, alltså de krafter som som inte fått stöd från kommunpolisen till sina påståenden om den ökande brottsligheten.

Är det samma krafter som jagar ungdomar i Ryd med knivar och basebollträn?

– Det finns ju inga brottsanmälningar som gjorts kring det. Det är ju rykten alltså.  Ryd är ett lugnt samhälle egentligen.

Menar du alltså att allt detta inte existerar och är ett påhitt?

– Alltså existerar… visst, det är mycket invandrare i Ryd, så visst förekommer det att det kommer lite motsättningar mellan grupperna, men det är inget som sticker ut mer än på någon annan ort.

Är inte det ändå dåligt att det finns sådana motsättningar och tryggheten därmed försämras?

– Jo, visst är det det, men det finns en agenda och det är att Sverigedemokraterna blev väldigt starka förra valet i Ryd (SD blev Ryds största parti i kommunvalet – anm.). Det är väldigt många som stödjer deras ideologi. Det är där motsättningen finns egentligen. Man vill inte se några invandrare i samhället överhuvudtaget. Det är ju deras ideologi.

Har motsättningarna med invandrargrupperna tillkommit på grund av Sverigedemokraterna?

– … Jag tror inte att det är så mycket motsättningar egentligen i grund och botten.

Du har ju precis erkänt att det finns motsättningar mellan grupperna?

– Ja, det har uppstått situationer där det gjorde det, men det har inte varit några större sådana eller i någon stor omfattning, utan det handlar om att det har funnits Facebookgrupper som har spridit oro och rykten.

Du har ändå suttit i kommunfullmäktige i Tingsryds kommun sedan 2011. Känner du något eget ansvar för de motsättningar som numera finns i Ryd?

– Ja, det är väl det att man inte lyckats motverka att Sverigedemokraterna har blivit så stora som de har blivit. För att annars tycker jag att vi gjorde mycket med integrationssatsningar som borde… göra det bra. Vi har satsat på Ryd, till exempel fått ett torg upprustat i en väldigt fin stil så att det blev mer trevligare samhälle fysiskt.

Det har dock inte hjälpt att hejda Sverigedemokraternas tillväxt?

– Nej, det har det inte gjort.

Om vi backar bandet tillbaka lite och återkommer till de motsättningar med invandrargrupperna som ändå finns enligt dig. Vad ska man göra från ditt håll som ledamot i kommunfullmäktige för att lösa de här problemen?

– Dels ska man ha lite mer resurser på fritidsgården till exempel så att den kan få mer verksamhet för ungdomar. Sedan ska man fortsätta arbeta med gatumiljön och förbättrad belysning så att det blir mer tryggt.

Har du förståelse för att folk hellre röstar på Sverigedemokraterna som erbjuder nya lösningar än de partier som har lösningar som i många år visat sig inte fungera?

– De som är för Sverigedemokraterna vill ju inte se några invandrare i samhället överhuvudtaget.

Hur vet du det? Det är ju inte någonting som finns i deras partiprogram?

– Ehm… om man lyssnar på det de säger… Om man lyssnar på Kent Ekeroth så säger han det uttryckligen i alla fall.

Säger han det själv – att det inte ska finnas några invandrare i Sverige?

– Kent Ekeroth har haft den agendan väldigt länge så det är väl inte konstigt att han säger det…

Var och när sade han detta?

– Jag kan inte exakt vad han sade och när. Det kommer jag inte ihåg.

Är det någonting som du vet att han har sagt eller något som du tror?

– Vi kan säga att jag tror…

Tidigare hamnade Mikael Andersson i blåsväder i samband med att han anklagade LO för att vara ”fascistinfluerade” på Twitter – på grund av att 30% av dess medlemmar röstar för SD.

Samhällsnytt har även pratat med SDs ordförande i Tingsryd Ann-Loiuse Viking.

Den lokala tidningen SMP har valt att hänga ut dig i en rubrik som ”medskyldig” till en ”invandrarkritisk film”. Hur ställer du dig till det?

– Reportage som Samhällsnytt har gjort i Ryd är om de som bor i Ryd och som blivit utsatta, som känner att de inte blir lyssnade på. Vi är största parti i Ryd. Vi kom in med buller och bång i höstas. Det är klart att vi är besvärliga och då attackerar man kanske gärna på det här viset.

Vi pratade nyss med Mikael Andersson (C) som medgav att det finns vissa motsättningar med invandrare i Ryd. Hans recept för att komma till rätta med det är att satsa mer på fritidsgården och förbättra belysningen. Kommer detta att hjälpa tror du?

– Vi kommer nog att godkänna en del punkter i det här programmet, men problematiken kvarstår ju. Man kan inte bara sätta upp en lampa och säga: Nu är det jättebra i Ryd, nu ser man. Det handlar också om otryggheten. Det handlar om barn som cyklar till och från en badplats – och där är det belysning. Klart att vi behöver belysning också, men man måste se problematiken.

– Det är en problematik med olika grupperingar. Jag vill inte dra alla över en kam, men det finns en grupp ungdomar som kör runt i bilar och beter sig illa. Och det är någonstans där man bör jobba. Det finns ett förslag på att halvera antalet lägenheter som hyrs ut till Migrationsverket – för det är väldigt många invandrare som placeras i Ryd och då är frågan om man ska placera alla på ett och samma ställe i kommunen.

Reportaget från Ryd kan ses nedan: