Sverigedemokraterna i Göteborg presenterade under tisdagen sitt budgetförslag inför nästa år. I budgeten skär man ner på bidrag samt SFI och undervisning i gamla hemlandets språk för migranter och satsar 30 miljoner på ett återvandringskansli. Kommunalråd Jörgen Fogelklou (SD) trycker på att kommunens pengar i huvudsak ska gå till yngre och äldre.

SD:s nya budget bygger på att det framöver ska finnas en mer sparsam biståndsbedömning i stadsdelsnämnderna. Detta ska innebära att bidragen sänks med 15 procent eller att man sparar ungefär 120 miljoner kronor.

– I våra stadsdelsnämnder satsar vi på äldre och yngre. Är du mitt i livet, vad ska en stadsdelsnämnd göra för dig då? Du ska inte få pengar om du är 30 år och sitter på en parkbänk. Då ska du vara med och bidra till samhället, säger Jörgen Fogelklou till Göteborgs-Posten.

SD föreslår i stället att Göteborgs stad bland annat ska införa ett återvandringskansli för en kostnad på 30 miljoner kronor. Detta är tänkt att vara en inrättning som ska ”hjälpa invandrare att återvända till sina hemländer”.