➤ Reningsverken i ett flertal svenska kommuner uppfyller inte de krav på avlopp som EU-ställer. Svenska skattebetalare kan nu tvingas betala många hundratals miljoner i böter om kommunerna inte skärper sig.

Svensk vattenrening brukade vara i världsklass. Nu har standarden sjunkit till en nivå där man anser sig tvungen att åberopa en dispens från gällande EU-minimikrav.

I sak handlar det om att det är svårare att rena avloppsvatten vid lägre temperaturer och att Sverige är ett kallt land under delar av året. Detta är emellertid ingen nyhet och tidigare har svensk vattenrening kostats på vad som krävs för att uppnå fullgod rening med hänsyn till klimatet. Så inte längre.

Nu vill Sverige i stället få möjlighet att släppa ut sämre renat vatten som i slutänden kan komma att användas som dricksvatten. För att kunna göra det hänvisar man till en möjlighet till undantag i EU:s regelverk som finns för regioner i mindre utvecklade EU-länder som ligger på mer än 1500 meters höjd över havet. Temperaturen i norra Sverige är lika låg, resonerar man.

Den svenska regeringen ifrågasätter miljönyttan med ordentligt renat avloppsvatten och jämför sig med det fattiga Portugal som inte heller lyckats leva upp till EU-kraven och därför fått böta 200 miljoner kronor. Om Sverige också skulle bötfällas skulle boten bli väsentligt högre då bötesbeloppet fastställs med hänsyn till respektive lands ekonomi