bibliotek-93773
Inrikes

Sveriges Radio och biblioteken i kampanj för illegal invandring

Publicerad 11/17/2022
Annons

Statsradion gör gemensam sak med de kommunala biblioteken i en protest mot förslaget att utlänningslagen framgent ska upprätthållas på samma sätt som andra lagar.

Det blågula regeringsunderlaget har inom ramen för det så kallade Tidöavtalet kommit överens om att mer behöver göras för att hitta och utvisa de många tio- kanske hundratusentals personer som uppehåller sig olagligt i Sverige. De framväxande skugg- och parallellsamhällena skapar stora problem med bland annat svartjobb, extremism och kriminalitet.

Ett av förslagen går ut på att förmå civilsamhället att ta ett större ansvar för att anmäla brott mot utlänningslagen precis som man anmäler andra brott man ser begås i sin vardag. Det här är dock något som mer vänsterorienterade aktörer motsätter sig. ”ingen människa är illegal” menar man och att tiga när man bli varse brott av det här slaget betraktas som ”civil olydnad” mot som man uppfattar det orättfärdiga lagar, även om dessa stiftats i demokratisk ordning.

SR och biblioteken i protestaktion

Senast ut att protestera är skattefinansierade Sveriges Radio i samarbete med de likaledes skattefinansierade kommunala biblioteken. Argumentet är att man vill se sina lokaler som en fristad för illegala, platser där också den som befinner sig olagligt i Sverige ”kan känna sig trygg”.

Karin Råghall är bibliotekarie i Umeå och får sin lön av skattebetalarna. Hon hävdar att det ”skulle bli omöjligt” att utföra sina arbetsuppgifter om inte personer som uppehåller sig olagligt i Sverige får vistas fritt i lokalerna. Hon hävdar att allmänhetens förtroende för biblioteksverksamheten skulle skadas om illegala inte fick vistas där utan åtgärd.

Råghall menar att illegala redan drar sig för att gå till biblioteket av rädsla för att bli tagna av polisen. Om det nya förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda blir verklighet menar hon att den rädslan skulle öka ytterligare hos en grupp ”som redan idag känner sig väldigt jagade och pressade”.

Många bibliotek har under lång tid larmat om stora problem med invandrargäng som gör vistelsen på biblioteken otrygg för de legitima besökarna. Alternativet till att bibliotekspersonalen självmant anmäler brott mot utlänningslagen är också att polisen gör regelbundna razzior mot lokalerna med de effekter på stämningen bland besökarna det skulle innebära.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons