diagram-gap-bnp-per-capita-bnp-sverige

Gapet mellan BNP och BNP per capita har aldrig varit större i modern tid.

Inrikes

Sveriges tillväxt prognostiseras bli den lägsta på över tre decennier

Publicerad 2/22/2018
Annons

Ansedda Bloombergs skriver i en analys av Sveriges ekonomi att landets starka ekonomi är ett sken som bedrar. Under ytan är tillväxten avsevärt mindre imponerande och framtiden ser enligt den finansiella bedömaren verkligt dyster ut.

Bloomberg förklarar att det är mycket luft i Sveriges BNP-siffror som drivits upp till följd av framför allt av en rekordhög invandring. Det intressanta måttet för att mäta ett lands tillväxt är emellertid BNP per capita och den siffran är alarmerande låg. Gapet mellan BNP och BNP per capita i Sverige har aldrig varit så stort i modern tid, skriver Bloomberg. Och det gapet kommer enligt Bloomberg att fortsätta växa.

För att Sverige inte ska gå in i en utdragen period av historiskt låg tillväxt krävs att omfattande strukturella förändringar görs på en lång rad områden, konstaterar Bloomberg, men framför allt menar man att det handlar om att se till att de hundratusentals migranter som kommit till Sverige från länder som Syrien och Irak på senare tid kommer in på arbetsmarknaden. Hur detta ska gå till förklaras dock inte.

2016 var Sveriges BNP-tillväxt 3,2 procent men per capita endast 2,0 procent. Enligt Bloomberg kommer den senare siffran sannolikt att sjunka till någonstans runt 1,0 procent under de kommande tio åren, en bedömning som Bloomberg gör utifrån siffror från Svenska konjunkturinstitutet. Det är en fortsatt drastisk tillväxtminskning och trend som pågått i ett par decennier.

Enligt Bloomberg menar dock Svenska konjunkturinstitutet att framtiden inte behöver se fullt så dyster ut. I stället för invandringen vill man här framhålla att tillväxtminskningen till stor del beror på stora pensionsavgångar och man hoppas att dessa inte ska påverka tillväxten per capita fullt så negativt som befaras eftersom många pensionärer har stora besparingar och kommer att fortsätta ha en hög konsumtion.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
857Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons