I samband med att Sverigedemokraternas gruppledare och distriktsordförande i Luleå, Per Göransson lämnar partiet, målar statstelevisionen upp en bild av SD som ett parti fyllt av 5G-konspiratoriker och vaccinförnekare.

Utan att först ta reda på om det verkligen förhåller sig så ställer statsreporten en fråga till avhoppande Per Göransson som i sin formulering utgår från att det är ett faktum att SD består av stollar.

– Vad är det som gör att SD drar till sig den här typen av folk och diskussioner?

SVT: SD splittrar Sverige

Statsreportern påstår sedan att SD är ett parti som splittrar Sverige och svenskarna att de gör det inte bara i Luleå utan över hela landet.

Pressad på ett svar säger Per Göransson att det är en svår fråga som han inte kan besvara men att det kanske kan bero på att SD fört ”en mer populistisk politik” än de övriga partierna.

Det främsta skälet till att Per Göransson hoppar av är dock att han tycker att styrelsen varit vårdslös med den lokala partikassan där man bland annat ringt in kinamat och energidryck till sittningar på kansliet som betalats med partipengar. Det skall också finnas frågetecken kring beloppet på en reseräkning.

Nidbilden avvisas av SD:s lokale ordförande

SD:s lokale ordförande vänder sig dock mot hur partiet framställs av stats-TV. Att SD mer än andra partier skulle dra till sig personer som är oroliga över 5G-nätets strålning eller att ta de kontroversiella covid-vaccinerna avvisar han. Kritiken mot dessa saker finns hos personer med i övrigt vitt skilda politiska hemvister.

– Det rör sig om enstaka individer och präglar inte verksamheten, förklarar Häggblad.

Han känner inte heller igen sig i att man i Luleå skulle fara vårdslöst fram med partipengarna från skattebetalarna. Han lovar dock att låta partiets lokale kassör göra en extra kontroll av om det har blivit fel vid något tillfälle.