islam-893773
Inrikes

SVT och facket i kampanj för att stoppa islamkritik

Publicerad 8/11/2023
Annons

Statstelevisionen och fackföreningsrörelsen går nu ut i gemensamt stöd för fundamentalistisk islam och sharia, mot svensk demokrati och grundlag. Man menar att hoten och våldet från muslimskt håll mot bland annat ambassader som reaktion på den senaste tidens islamkritiska manifestationer bör betraktas som en arbetsmiljöfråga och att den löses bäst genom ett förbud att kritisera islam.

Sverige har under ett antal decennier som en konsekvens av massinvandringen från den muslimska världen varit föremål för en ”islamisering”, en gradvis anpassning till muslimska värderingar och sedvänjor. Den har ofta skett på bekostnad av sådant som vi svenskar tidigare tagit för givet som en del av det svenska samhället, vårt sätt att leva och den västerländska demokratin men som vi tvingats dagtinga med för att inte förarga ”det muslimska civilsamhället”.

Missnöjet med detta ”skuggkalifat” och informella underkastelse har jäst och för drygt ett år sedan började den ta sig uttryck i islamkritiska manifestationer där exemplar av islams regelbok Koranen eldades upp. Dessa grundlagsfästa och tillståndsgivna torgmöten har utlöst ett massivt våld från muslimskt håll såväl i som utanför Sverige.

Konfliktyta mellan demokrati och islam

En konfliktyta har nu uppstått mellan de som vill värna svensk demokrati och grundlag och de som vill ge upp dessa ting för att låta islamiseringen fortgå till nästa nivå. Bland de senare återfinns många nuvarande och tidigare folkvalda politiker, inklusive regeringen samt tunga medieaktörer, däribland de skattefinansierade statsmedierna SVT och SR.

Kärnfrågan gäller huruvida vi i Sverige nu ska ta paradigmskiftesklivet från informell islamisering till formell och anpassa våra ordningslagar och grundlagar till muslimska sharia.

Nej, säger många svenskar medan ovan nämnda aktörer anser att vi inte har något annat val inför den terror, det våld och den hotbild som Sverige och allt som kan förknippas med Sverige i den muslimska världen nu blir föremål för. Det är krafter som vi inte längre rår på, menar man och därför är tvungna att kapitulera inför.

LÄS ÄVEN: Läs Tidöregeringens smöriga brev till muslimska världen – öppnar för lagändring

Natoprocessen komplicerar

Saken kompliceras också av att Sverige har ansökt om medlemskap i militäralliansen Nato, där det islamistiskt styrda Turkiet är en av de tidigare medlemmarna. Alliansens huvuduppgift är att värna och skydda den västliga friheten och demokratin mot autoritära krafter, traditionellt den ryska kommunismen och Putin-regimen som är dess arvtagare idag men också muslimska sådana, där Iran haft en framskjutande plats.

Den turkiska regimen ledd at islamistiska AKP med president Erdogan i spetsen har emellertid valt att ta ställning för en fortsatt islamisering av västvärlden och mot de frihetliga och demokratiska värderingar som är Natos kärnuppdrag att försvara. För att godkänna Sverige som medlem i militäralliansen kräver Turkiet att islamkritiska manifestationer förbjuds.

Även om Turkiet ideologiskt är en främmande fågel i den västliga militäralliansen Nato anses landet viktigt att ha som bundsförvant av geopolitiskt strategiska skäl. Sverige ses sedan länge som en de facto-medlem i alliansen och även om det är symboliskt önskvärt att få med Sverige som formell medlem väger det inte lika tungt som att eventuellt förlora Turkiet.

Det innebär att den svenska regeringen har ett svagt stöd från Nato i konflikten med Turkiet om att tillåta eller förbjuda islamkritiska manifestationer. Detta har blivit ett ytterligare skäl för regeringen och andra tunga aktörer att sluta upp bakom de muslimska kraven och överväga lagändringar i riktning mot sharia. Natomedlemskapet anses viktigare och hotet från Ryssland och Putin större än det islamistiska. Men alla håller inte med.

SVT och facket kampanjar tillsammans

Statstelevisionen går nu därför tillsammans med fackföreningsrörelsen ut i en koordinerad kampanj där man tar ett delvis nytt grepp på frågan. Argumentet är att de våldsamma reaktionerna på islamkritiska manifestationer utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem som inte går att skydda sig mot på annat sätt än att sådana manifestationer förbjuds.

SVT beskriver läget som spänt bland svenska diplomater och lokalanställda på vårt lands ambassader runtom i världen – i synnerhet de muslimska delarna – och tillsammans med de fackliga organisationerna man hänvisar man bland annat till attackförsök mot Sveriges ambassader i Libanon och Irak.

– Vi skulle gärna se tydligare uttryck av uppskattning till vår hårt ansatta personal och dess familjer, säger August Borg, ordförande i Utrikesförvaltningens personalförening på Saco i ett av SVT:s kampanjreportage.

Facket och SVT framhåller att Sverige har en diplomatkår som omfattar 1 400 personer plus ytterligare ambassadanställda, varav många fackanslutna, och att dessa nu ”känner stor oro” inför det muslimska hotet, våldet och terrorn.

– Det här är ett svårt läge för hela utrikesförvaltningen och inte bara i den aktuella regionen. På väldigt många av våra utlandsmyndigheter så känner många en osäkerhet och rädsla, förklarar August Borg.

Vill kringgå grundlagen genom att neka tillstånd

I kampanjreportaget framhålls från Saco och ST att många av deras medlemmar ”reagerat på” att sådana islamkritiska manifestationer som kan trigga det muslimska hotet och våldet tillåts. Man ser som lösning att sådana förblir formellt tillåtna oh grundlagsskyddade men i praktiken otillåtna genom att de nekas tillstånd.

– De skulle kanske inte vilja se ett förbud, men att Sverige blev hårdare i hur man godkänner koranbränningar, säger ST-ordföranden Karina Åbom-Enberg i kampanjreportaget.

Hon framhåller att det inte bara är de ambassadanställda själva som är rädda för islam utan också deras anhöriga.

– Många i deras närhet vet om att de jobbar på den svenska ambassaden och ser dem som representanter för Sverige. Alla är rädda, säger Karina Åbom-Engberg.

Värvat utrikesministern till kampanjen

Utrikesminister Tobias Billström (M) är en av dem i regeringen som tagit tydligast ställning för islam och mot islamkritik. Han uppmärksammades nyligen för ett uttalande där han fastslog att ”islam berikar vårt land” och att islamkritik bör betraktas som kränkningar och ”islamofobi” och är något som han aktivt kommer att bekämpa.

Billström figurerar nu också i SVT:s och fackets kampanj där han klargör att om valet står mellan å ena sidan värna frihet och demokrati och å andra sidan ambassadpersonalens upplevelse av trygg- och säkerhet så är det friheten och demokratin som måste få stryka på foten.

LÄS ÄVEN: Tidöregeringen ska bekämpa ’islamofobi’: ”Muslimer berikar vårt land”

För mig som utrikesminister och departementschef finns det inget viktigare än personalens säkerhet. Jag är oerhört tacksam för allas hårda slit och tar varje tillfälle i akt att uttrycka det, såväl i ord som i handling”, säger ministern i ett skriftligt ställningstagande inskickat till kampanjen.

Han skriver vidare att det är ”ovärderligt” att ha dessa anställda på plats i den muslimska världen. Andra har i stället menat att det vore rimligare att bomma igen ambassaderna och kalla hem de anställda från de muslimska oroshärdarna än att börja ändra i den svenska lagstiftningen på ett sätt som inskränker Sveriges frihet och demokrati.

LÄS ÄVEN: Generalkonsulns fru bakom lapp där Paludan kallades idiot

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
432Regeringen lovade sänka skatten – höjde i stället med 30 procent
Annons