Marja Grill

T.v. Mustafa Huseini. T.h. Marja Grill. Foto: Faksimil SVT/Facebook

Inrikes

SVT-reporter bekymrad över utvisningsdömda: ”Sån förtvivlan i människorna – det var jobbigt”

Publicerad 7/27/2020
Annons

Statstelevisionen har publicerat ett inslag från Migrationsverkets förvar i norra Storstockholm där en afghan som trots flera avslagsbeslut påstås vara flykting och vädjar om att få stanna kvar. Samtidigt är ansvarig reporter förkrossad över upplevelsen över att utföra sitt arbete bland illegala migranter: ”Det var jobbigt”. Samhällsnytt kan visa att hon tidigare berörts positivt av människosmuggling. 

Samhällsnytt har vid flera tillfällen under våren och sommaren uppmärksammat hur både SVT och SR i vad som tillsynes är en systematisk artikel- och inslagskampanj om så kallade ’papperslösa’ migranter och den påstådda omöjligheten för dessa att resa tillbaka till sina hemländer.

LÄS ÄVEN: SVT pressade Migrationsverket att hjälpa ensamkommande afghan med tre avslag

På måndagen kom ytterligare ett sådant inslag från statstelevisionen i vilket tittarna får följa 20-årige Mustafa Huseini som uppgett en falsk åldersuppgift i sin asylansökan men nu fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket. Han har erhållit flera avslag och väntar på utvisning – fram till dess hålls han inlåst i myndighetens förvar i Märsta eftersom han tidigare har gömt sig undan myndigheterna.

Den skattefinansierade Public service-aktören har avsatt resurser för att åka ut till förvaret och intervjua Huseini , ett reportage som sedan kablas ut på plattformen. Enligt SVT har Huseini arbetat under ”slavliknande förhållanden på en pizzeria” och att han gömde sig undan myndigheterna ska ha berott på att han inte ”vågar” resa till sitt hemland.

SVT: ”Polisen tror att han avviker”

På grund av rådande pandemi har utvisningsprocessen tagit längre tid och nu dragit ut till fem månader vilket föranlett SVT att rycka för att förmå migrationsminister Morgan Johansson (S) att agera.

Samtidigt är det enligt lag tillåtet att hålla migranter inlåsta betydligt längre än i det aktuella fallet – i upp till 12 månader om det finns risk för att de håller sig undan utvisning, vilket alltås är fallet med Huseini.

Fängelseliknelser 

I inslaget skrämmer statsreporter Marja Grill upp tittarna med att ”hundratals hålls inlåsta” och bildsätter inslaget med scener som får Migrationsverkets förvar att framstå som ett fängelse och med regler som att enbart få vistas på rastgård två timmar om dygnet.

SVT undanhåller avslag – frågar om dröm i Sverige

Trots att Huseini har erhållit avslag i samtliga instanser och därmed saknar asylskäl och rätt till uppehållstillstånd benämner statstelevisionen honom felaktigt som ”flykting”. Istället för att att informera tittarna om varför Huseini fått avslag är SVT:s fokus att fråga om migrantens dröm i Sverige.


”Sån förtvivlan i människorna – det var jobbigt”

I ett inslag på SVT Nyheter berättar reportern Marja Grill om arbetsbesöket vid Migrationsverkets förvar och hur berörd hon kände sig av att det finns individer som nekats i flera instanser och nu ska utvisas ur landet.

– Det var jobbigt, säger Grill i sändningen.Engagemang för migranter

När Samhällsnytt tittar närmare på Grills konton i sociala medier syns bland annat flera inlägg som indikerar ett politiskt engagemang hos henne för nyanlända.

Berörd av människosmuggling 

Grill uttrycker att hon är djupt berörd av statstelevisionens medarbetare Fredrik Önnevall som illegalt förde syriern ”Abed” till Sverige och senare åtalades och dömdes för det brottet, något som Samhällsnytt har rapporterat om.

Hon gör även reklam för den våldsbejakande revolutionäre kommunisten och journalisten Martin Schibbyes pengainsamling till sitt journalistiska projekt med ordvalet, ”viktigt”. Schibbye dömdes tillsammans med sin fotograf Johan Persson för terrorbrott i Etiopien efter att de beväpnat sig och anslutit sig till en lokal gerillarörelse i landet.


LÄS ÄVEN: SVT-journalist öppen med sitt hat mot SD – fick göra reportage om migranter

authorimage

Simon Kristoffersson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons