I ett färskt reportage lyfter statsmedia fram en kartläggning utförd av den identitära organisationen Mediekompaniet över vilka hudfärger människor har som syns i media. Enligt det upprättade rasregistret dominerar vita personer. De hävdas dessutom oftast vara män.

Enligt SVT och Mediekompaniet, är två tredjedelar av de personer som syns i inrikesnyheter män. Man påstår också att icke-vita personer i princip är osynliga i medierna utanför sportsammanhang.

SVT citerar Lita Nazar, marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet som upprättat rasregistret, och Martin Schori, biträdande redaktionschef på Aftonbladet, som båda uttrycker oro över dessa fynd. De menar att denna som de upplever skevhet i representationen av hudfärger är ett problem som måste tas itu med.

Undersökningen är dock inte viktad för att Sverige är ett nordiskt land där majoriteten av invånarna ändå fortfarande är ljushyade. Hänsyn har heller inte tagits till att de stora skillnader i utbildningsnivå som finns mellan svenskar och breda migrantgrupper leder till att urvalet när experter och auktoriteter på olika områden ska bevakas eller kallas in i mediesammanhang blir lägre för mörkhyade.

LÄS ÄVEN: SVT-program anklagas för att ha för många svenskar

Vill se tydligare fokus på hudfärg i mediesammanhang

Nazar beklagar sig över att ”medelålders vita män får synas mest” i svenska medier, något hon ser som ett symptom på en obalanserad representation. Hon argumenterar för att detta inte bara är ojämlikt, utan också skadligt för den demokratiska dialogen och mediernas förmåga att attrahera en bred publik.

Människor kan enligt Nazar bara identifiera sig med personer med samma hudfärg. Annars känner de sig inte representerade eller att medierna talar till dem, och det riskerar i slutändan leda till att de slutar konsumera dessa medier.

Schori ansluter sig till Nazars oro. Han beskriver det som ”beklämmande” att se hur lite som har förändrats när det gäller kvotering baserat på hudfärg i medierna under de senaste fyra åren. Han menar att medierna ofta väljer att bjuda in experter som är kompetenta, medievana och kan uttrycka sig klart och tydligt, snarare än på grundval av deras hudfärg

Att göra så av bekvämlighetsskäl i stället för att vara rasmedvetet alert är något som Schori menar är lätt hänt men likafullt problematiskt. Han menar att medierna har en skyldighet att spegla samhällets hudfärgssammansättning och att de just nu misslyckas med det uppdraget.

LÄS ÄVEN: SVT till klimatattack mot vita medelålders män