Statstelevisionen hänvisar på torsdagen till en ett år gammal studie från Göteborgs universitet enligt vilken det finns en övervägande positiv inställning till barnvaccination i Sverige.

– Vi undersökte hur svenskarna ser på en obligatorisk barnvaccination. Vi fann då i den här undersökningen att tre av fyra är positivt inställda till ett sådant här obligatorium, säger Björn Rönnerstrand, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till SVT.

Studien gäller barnvaccination generellt och har inget med specifikt covid-19 att göra. Trots detta menar Rönnerstrand att det ändå går ”att dra paralleller med inställningen till vaccin mot covid-19”.

– Vår undersökning var barnvaccination och det finns ju stora skillnader mellan ett vaccin som tagits fram fort och som ska riktas till hela befolkningen och de under längre tid utprovade vaccinationerna som barn får, säger Rönnerstrand till statstelevisionen.

– Men i någon mån är det ändå samma fråga. Det handlar om vad staten ska få bestämma över medborgarna.

Politisk markering

Hittills har över sex miljoner personer i Sverige fått en första dos vaccin mot covid-19 men det finns enligt Rönnerstrand ”ett motstånd” vilket man sett i flera undersökningar. Denna skepsis menar han kan ta sig olika uttryck.

– Men det finns också en skepsis som tar sig i uttryck mer som en misstro mot dels hälso- och sjukvården, men också som en misstro och opposition mot samhället. Som en slags politisk markering, säger Björn Rönnerstrand.