I en färsk undersökning gjord av Novus på uppdrag av Språktidningen kvalar ordet ”svenne” hos svenska folket in som ett av de tio grövsta skällsorden i det svenska språket. Motsvarigheten, ”blatte”, lyser däremot helt med sin frånvaro. Detta i bjärt kontrast till hur de två orden brukar värderas av proffstyckare i den politiska debatten.

”N-ordet” (”neger” för den i politiserade omskrivningar oinvigde) hamnar på första plats på listan över de tio grövsta tillmälena. Där råder viss samsyn mellan proffstyckare och vanligt folk. Det anser var tredje svarande i undersökningen.

Det är dock en stark överrepresentation för yngre respondenter. För de flesta i den äldre generationen är ”neger” lika okontroversiellt som det var för Martin Luther King Jr i hans berömda ”I have a dream”-tal. Bland yngre som fostrats in i vänsterorienterad identitetspolitiska värderingar är uppfattningen däremot utbredd att ordet ska uppfattas som rasistiskt.

– Många äldre har vuxit upp i en tid där det var det gängse ordet för att beskriva en svart person. Men bland de unga har man vuxit upp med att det här ett ord att undvika, berättar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson för SVT.

Misogyna och svenskfientliga i topp

På andra och tredje plats i listan hamnar ”hora” och ”horunge. 21 respektive 17 procent av de svarande anser att dessa är de grövsta tillmälena. Det är ursprungligen svenska ord men används idag nästa uteslutande av personer med utomvästlig invandrarbakgrund ifrån misogyna kulturer.

På femte plats återfinns ordet ”svenne”. Också det är ett nedsättande ord för svenskar som används av utomvästliga invandrare med rasistiska föreställningar. Här finns dock en politisk slagsida bland de svarande med en överrepresentation för personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Vänsterut på den politiska skalan tycker man inte lika illa om ordet.

– Det handlar kanske om att man uppfattar att det finns en omvänd rasism i samhället, att majoritetsbefolkningen trängs tillbaka av minoritetsgrupper, och då ser man ordet svenne som ett uttryck för det, spekulerar Svensson.

Intressant är samtidigt att ordet ”blatte” – svenskars kontra-ord till ”svenne” – som i den offentliga debatten ofta framhålls som mer otillåtet, inte kvalar in på listan överhuvudtaget.

Traditionella svordomar i botten

De traditionella svordomarna kopplade till den kristna religionen, såsom ”jävlar”, ”fan” och ”helvete” hamnar i botten. I det sekulära Sverige har de tappat sin värdeladdning och anses av de flesta bara som allmänt andefattigt att stoppa in för ofta i talet.

– Många av de orden är kopplade till religion och i takt med att samhället blivit mer sekulariserat så har de förlorat lite av sin laddning, förklarar Svensson.

De också traditionella könsorden ”fitta” och ”kuk” placerar sig däremot högre, dock med övervikt för det förstnämnda. Att använda det kvinnliga könsorganet i dylika sammanhang anses värre än att använda det manliga.

Hela listan

1. N-ordet – 32 procent
2. Hora – 21 procent
3. Horunge – 17 procent
4. Fitta – 11 procent
5. Svenne – 5 procent
6. Kuk – 1 procent
7. Idiot – 1 procent
8. Jävlar – 0 procent
9. Fan – 0 procent
10. Helvete – 0 procent
Ingen uppfattning: 11 procent

1 000 personer deltog i undersökningen.