Sydsvenskans ledarskribent Mats Skogkär får inte längre skriva för tidningen. Efter att ha kommenterat de vänsterextremt identitetspolitiska upploppen i USA som iscensatts sedan den svarte drogmissbrukaren och rånaren George Floyd avled i samband med ett brutalt polisingripande omplaceras Skogkär till en icke-skrivande tjänst. Det rapporterar Journalisten.

I en kommentar på Twitter adresserade Skogkär den dolda agenda inom extremvänstern som analytiker menar finns, att genom bland annat hög invandring från lågutvecklade länder i tredje världen skapa social oro och stora klassklyftor i väst som grogrund för att destabilisera samhället och bana väg för ett kommunistiskt maktövertagande med revolutionärt våld.

Skogkärs tweet fick både medhåll och mothugg. Den skrivs i ett läge där många menar att upploppen, mordbränderna och butiksplundringarna inte ska kritiseras eftersom de sker för ”en god sak”, i protest mot vad som har beskrivits som ett utbrett problem med vita rasistiska polisers övervåld mot svarta.

En av dem som intagit den hållningen är Sydsvenskans ansvarige utgivare Jonas Kanje. Efter att ha uppmärksammats på sin kollegas tweet, gick han snabbt ut på Twitter och tog avstånd från den i tidningens namn.

Enligt Kanje går Skogskär i sin tweet ”långt över gränsen” och uttrycker åsikter som ”Sydsvenskan aldrig kan ställa sig bakom”. Det framgår inte om det är Skogkärs syn på de nu pågående Antifa- och Black Lives Matter-kravallerna eller radikalvänsterns migrationspolitiska agenda som Kanje ser som mest problematisk.

Utpekas som högerextremist

I ett mejl till Journalistförbundets tidning Journalisten bekräftar Skogkär nu att han till följd av den aktuella tweeten beläggs med skrivförbud på sin arbetsplats och omplaceras till en icke-skrivande tjänst.

Han skriver  samtidigt att han överväger att ta strid mot omplaceringen eftersom ”det vore att godta den etikett som högerextremist” som han menar att andra åsiktsjournalister nu klistrar på honom. Skogkär nämner som exempel Dagens Nyheters liberalfeministiska ledarskribent Isobel Hadley-Kamptz.

Skogkär uppger som ett ytterligare skäl för att beivra omplaceringen att den strider mot Sveriges grundlagsfästa yttrande- och åsiktsfrihet. Han skriver:

Jag menar att mitt agerande faller inom ramen för den vida yttrandefrihet som gäller i Sverige. Bonnier News har just yttrandefrihet som ett av sina kärnvärden. Jag har själv under årens lopp skrivit en hel del ledare på temat yttrandefrihet och att den måste gälla också åsikter och uttalanden som uppfattas som stötande.

Ledarskribenten pudlar samtidigt delvis och menar i efterhand att den uppmärksammade tweet han skrev var ”korkad och aldrig borde ha publicerats”. Han har dock i skrivande stund valt att inte radera den.

”Litar inte på hans omdöme”

Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan bekräftar till Journalisten att det är hon som belagt Skogkär med skrivförbud. Som skäl för detta uppger hon att hon ”inte litar på hans omdöme”.

Avellan motiverar bristen på tillit för Skogkär med att hon vid flera tillfällen tidigare kallat upp ledarskribenten för en uppsträckning när denne uttryckt ur hennes och Sydsvenskans synpunkt felaktiga åsikter men att han ändå återfaller i beteendet.

Dolda agendor eller konspirationsteorier

Det är inte bara den revolutionära radikalvänstern som varit föremål för politiska analyser om att ha en dold agenda bakom sin expansiva migrationspolitik.

Det hävdas i den offentliga debatten i Sverige att hög invandring också är en strategi för Socialdemokraterna att hålla sig kvar vid makten genom att rekrytera utländsk ”valboskap”. Undersökningar och valstatistik visar att de till övervägande del lågutbildade och bidragsberoende invandrarna i stor utsträckning anser att det gynnar dem mer att rösta vänster än höger.

Även de allmänborgerliga partierna i Alliansen har tillskrivits en agenda att genom hög invandring belasta sönder den svenska välfärdsstaten för att bereda väg för ett lågskattesamhälle med nattväktarstat och avskaffade offentligfinansierade trygghetssystem.

Medan vissa avskriver sådana spekulationer som konspirationsteorier har profilerade personer inom respektive politisk åskådning gjort vissa medgivanden om att sådana resonemang verkligen förs mellan skål och vägg.