På tisdagen meddelar Ken Paxton att han lämnat in en stämning till högsta domstolen mot de fyra delstater som hade den högsta förekomsten av oegentligheter i samband med valet i början av november.

Paxtons stämning gäller Georgia, Michigan, Pennsylvania och Wisconsin som han menar utnyttjade pandemin för att rättfärdiga att man ignorerade både federala lagar och delstatslagar där man olagligen genomförde ändringar i sista minuten vilket förvrängde valresultatet.

LÄS ÄVEN: Trumps jurister presenterade bevis för valfusk: ”Trump vann”

Röstsedlarna har man tagit emot, evaluerat och räknat på ett felaktigt sätt.

Förtroende för valprocessen helig

Enligt Paxton är det av yttersta vikt att amerikanska folket kan lita på landets valprocess och är något som binder samman medborgarna och delstaterna. Detta förtroende förstörde de fyra berörda delstaterna i valet, menar han.

LÄS ÄVEN: Trump talade till nationen

Då agerandet kastat en mörk skugga av tvivel över valresultatet ber man därför högsta domstolen, som har en stor majoritet konservativa domare, att gå in och rätta till detta omfattande fel. Man vill att domstolen ska beordra delstaterna i fråga att låta deras lagstiftare utse sina elektorer i stället för de elektorer som utsetts genom valet.

Trump har i sin pågående kamp hela tiden hävdat att ifall bara de lagliga rösterna räknas vinner han stort.