Thore Flygel, tidigare KD-politiker i Sollentuna, uppdagade felaktig hantering av röster i EU-valet. Han berättar att röstmottagare vägrade klistra igen kuvert med avlagda förtidsröster.
– Jag kan inte svara på varför de inte gjorde det, säger valnämndens ordförande Annika Brozin till Samnytt.

Från och med idag är det möjligt att förtidsrösta i EU-valet. Och i Vallentuna norr om Stockholm öppnade förtidsvallokalen i Kulturhuset klockan tio på förmiddagen.

En av dem som passar på att vara tidigt ute för att avlägga sin röst är Thore Flygel, tidigare kommunpolitiker för Kristdemokraterna i Sollentuna.

– Det var första dagen. Jag vill bli av med det egentligen, så slipper jag göra det på valdagen, förklarar han för Samnytt.

– Jag brukar göra det ganska omgående så det är klart.

”Nya rutiner”

Men när den tidigare KD-politikern överlämnar sitt röstkort samt valkuvert med valsedel i, till röstmottagaren, får han veta att det är ”nya rutiner”. Det fönsterkuvert som valsedeln och röstkortet läggs i ska inte tillslutas utan förbli öppet, påstås det.

– Istället för att klistra igen fliken, så vek han ned fliken. Jag sade att han ska klistra igen det, men han svarade att det var ”nya rutiner”, berättar Thore Flygel för Samnytt.

En hantering som han direkt ifrågasätter.

– Det ska vara tillslutet till själva valdagen. Sedan ska de räknas in till de röster som avges på valdagen. Det sparas och skickas till vallokalen i det distrikt man tillhör, säger den 60-årige Vallentunabon.

– Jag tycker det här känns jättekonstigt. Varför säger någon att det är ”nya rutiner”? Var kommer det ifrån? Någon måste ha sagt någonting, för det kan inte komma från tomma intet.

”Mänskliga faktorn”

Thore Flygel kontaktar kommunens valkansli, som medger att hans röst hanterats felaktigt. Valnämndens ordförande Annika Brozin berättar för Samnytt att de sade ifrån till röstmottagarna så snart felet påtalats.

– De limmade inte igen kuverten på morgonen idag, men det gör de nu, säger hon.

Men varför gjordes inte det? Ska inte det göras?

– Jo, det ska det absolut. Jag kan inte svara på varför de inte gjorde det. De hade nog bara blandat ihop valkuverten med fönsterkuverten. Valkuverten kan antingen limmas igen eller så kan man vika in den här fliken. De hade nog bara blandat ihop det. Första dagen på jobbet.

Men de påstod att det var ”nya rutiner”?

– De hade nog bara missförstått. Den mänskliga faktorn helt enkelt. Men när de öppnar upp samlingslådan ikväll så ska vi limma ihop alla kuvert som de inte limnmat ihop.

Äventyrar tilltron till valsystemet

Thore Flygel menar att det inte hjälper att klistra igen kuverten i efterhand eftersom skadan redan skett. Om kuverten inte klistrats igen riskerar det uppstå misstankar om att någon byter ut den avlagda rösten innan den räknas på valdagen.

– Jag tycker det är för starkt att säga att det är valfusk. Det är så lätt att ta till, säger han och tillägger:

– Men det kan göra att folk börjar misstänka att valen inte går rätt till. Och det tycker jag man ska vara försiktig med när man sitter som röstmottagare. Man måste göra rätt på en gång, så folk inte börjar misstänka att saker inte går rätt till.

Annika Brozin tror inte att röstmottagarna i Kulturhuset försöker fuska med rösterna.

– Det är klart att misstanken kan uppstå, men jag har inte förstått det som att det var avsikten. De hade bara missförstått instruktionen, säger hon till Samnytt.

Men den 60-årige före detta KD-politikern kan inte slå ifrån sig tanken att något är fel. Han funderar på att ”ångerrösta”, för att på så sätt ta tillbaka sin förtidsröst.

– Jag kanske går och röstar på valdagen igen, säger Thore Flygel.

Denna händelse uppmärksammades först av Thores vän Thomas Gjutarenäfe, som tipsade Samnytt.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Röstbussar samlar in invandrares röster – ”Vet inte vad röstkortet är”