Tre av de kommuner i Stockholm som infört lokala tiggeriförbud fick dessa överklagade. Nyligen fick man dock grönt ljus av förvaltningsrätten om att gå vidare med dessa och att de inte strider mot lagen.

I januari överklagades tiggeriförbuden i Lidingö, Täby och Danderyd till förvaltningsrätten.

I två av fallen ser rätten likheter med den rättsliga diskussionen som fördes kring fallet Vellinge där både högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätten bedömde att det inte stred mot lagen.

De tre kommunernas tiggeriförbud avser specifika platser där man på ett passivt sätt inte får försöka samla in pengar, exempelvis genom att sitta utanför butiker. I Danderyd och Täby omfattar förbudet även att på ett aktivt sätt försöka samla in pengar, pantflaskor och annat återvinningsbart.

– Kommunens förbud mot så kallat passivt tiggeri liknar det förbud som var föremål för prövning för Högsta förvaltningsdomstolens prövning i Vellinge-målet. Förvaltningsrätten har i denna del inte funnit skäl att göra någon annan bedömning Högsta förvaltningsdomstolen. I fråga om förbuden mot insamling av återvinningsmaterial m.m. har förvaltningsrätten, med vägledning från Högsta förvaltningsdomstolen avgörande, funnit att de omständigheter som klagandena fört fram inte medför att kommunens beslut står i strid med ordningslagen, regeringsformen eller Europakonventionen, säger rådmannen Louise Molin Alfredsson om fallet Täby.