Den upptaxering som infördes för några år sen, och som innebär att skatten på bensin och diesel ökas automatiskt varje år utan att något politiskt beslut krävs, pausas för 2021 och 2022.

Nästan 70 procent av bensinpriset består i dag av skatter. Indexeringen består dels av en uppräkning med föregående års förändring av konsumentprisindex (KPI), dels med en så kallad BNP-indexering, ett schabloniserat tillägg på två procentenheter för att beakta BNP-utvecklingen. 

Sedan tidigare har indexeringen för 2021 pausats och i veckan kom beskedet om att det tillfälliga stoppet även omfattar 2022.

Skälet till den utökade pausen är att man tillför mer biodrivmedel i bensin och diesel för att sänka utsläppen och då biodrivmedel är dyrare riskerade bränslepriserna vid pump att stiga ifall indexeringen inte togs bort.

Skattesatsen på bensin och diesel ska dock även fortsatt räknas om baserat på den faktiskt förändringen i KPI.

Skattebetalarna: ”Borde slopas permanent”

Hos organisationen Skattebetalarna har man varit kritiska till indexeringen men välkomnar beslutet om det tillfälliga stoppet.

– Det här är ett mycket bra första steg men överindexeringen borde slopas permanent, säger föreningens vd Christian Ekström till Vi bilägare.