Anledningen sägs vara att ”öka medvetenheten om risken för ojämlik behandling”, rapporterar Dagens Juridik. Lagmannen Per Lennerbrant försvarar satsningen: ”Ytterst är det att säkerställa att rättskipningen är likvärdig oavsett kön”.

Det är tingsrätterna i Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Värmland, Västmanland och Örebro som tillsammans valt att spendera skattebetalares pengar på anställningen.

Jämställdhetsstrategen ska arbeta med personalfrågor men även hur domstolar formulerar sina domar och beslut.

– I grund och botten handlar det om att höja medvetandegraden och kunskapen om att det finns en risk för att vi kan behandla människor olika, säger lagmannen Per Lennerbrant till Dagens Juridik.

I artikeln skriver tidningen att ”jämställdhetsstrategen ska arbeta med såväl interna personalfrågor som med domstolarnas praktiska arbete” och ska bland annat handla om ”hur domstolarna formulerar sina domar och beslut”.När Samhällsnytt når Lennerbrant förtydligar han sig själv.

– Det handlar ju om att få en ökad kunskap… jag har aldrig sagt att strategen ska påverka oss utan vi ska lära oss mer och sen är det domarna själva som bestämmer hur man ska formulera sina domar och avgöranden.

Hur ska det influera de skrivna domarna menar du?

– Som man gör med all kunskap som man tar till sig som domare eller vilken person det än är. Man kan använda sig av din ökade kunskap, att du på så sätt kan utforma en dom på ett kanske annorlunda och bättre sätt än vad du kunde innan du tog till dig den här kunskapen.

Menar du att domarna idag är utformade på ett sätt som inte skulle vara bra då?

– Det har jag aldrig sagt utan det handlar om att lära sig mer. Kunskap är aldrig fel. utan att man ska lära sig mer och sen ska man använda den kunskapen med det goda omdöme man har som domare.

Tidningen skriver också att ”Jämställdhetsstrategen ska arbeta med såväl interna personalfrågor som med domstolarnas praktiska arbete” – vad menas med dessa interna personalfrågor?

– Jag är faktiskt tveksam till om det var så jag formulerade mig, men vad det handlar om är ju att även i vårt interna arbete på domstolen så är det bra att bli mer medveten om könsskillnader som finns hos män och kvinnor och att vi, så att säga, omedvetet kan behandla varandra… på ett sätt som kanske inte är bra, därför att vi inte vet bättre.

– Vad det handlar om det är att öka vår kunskap och medvetandegrad.

Lennerbrant uppger att han inte upplever några problem på arbetsplatsen som föranledde att denna strateg skulle anställas men upprepar att han anser att de behöver bli mer medvetna om sådana frågor.