På torsdagen väcktes åtal vid Norrköpings tingsrätt mot ytterligare tio män för inblandning i de muslimska upploppen mot svensk grundlag som iscensattes i staden under påskhelgen förra året. Samtliga åtalade har utomvästlig invandrarbakgrund med ursprung i bland annat Somalia, Syrien och Irak.

Brottsrubriceringen för de intifada-liknande kravallerna är grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp. Två av de muslimska extremisterna åtalas även för grovt våld mot tjänsteman.

Brotten består enligt åtalet bland annat i ”omfattande stenkastning, sparkar, slag med tillhyggen mm riktat mot såväl poliser som polishundar och polisfordon”. De åtalade har även ”kastat brandbomber, bangers och andra lösa föremål mot poliser och polisfordon”. Reparationer av polisfordonen har hittills kostade drygt 1 miljon skattekronor men är inte klara och väntas öka ytterligare.

Bild: Polisen.

Vidare skriver åklagaren att de åtalade byggt barrikader och anlagt bränder anlades i syfte att hindra polisen att ta sig fram och utföra sitt arbete och att ”flera poliser och polisfordon har skadats”.

I de två fall där brottsrubriceringen också är grovt våld mot tjänsteman har de muslimska extremisterna följt upp stenkastningen genom att rycka fram mot de poliser man lyckats fälla till marken med stenar och utsätta dem för bland annat sparkar och ytterligare stening.

Då alla åtalade är under 18 år väntas påföljderna bli milda. Åklagaren har inte i något fall yrkat på utvisning men anser bevisläget gott för att nå fällande domar.

Bild: Polisen.

– I likhet med våra tidigare åtal så är vår främsta bevisning ett omfattande filmmaterial som vi menar tydligt visar hur aktiva de åtalade varit genom att bland annat kasta stenar mot poliser som utsattes för stor fara genom de åtalades hänsynslösa agerande, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt, förundersökningsledare i målet.

Beträffande brottsrubriceringarna lutar man sig mot det stora antal tidigare fällande domar i flera rättsinstanser som finns mot andra deltagare i den religionspolitiska våldsbrottsligheten vid samma tillfälle.

– Vi har i dag flera domar från både tingsrätt och hovrätt som rör de så kallade påskupploppen [sic] på olika orter i Sverige. Vi menar att dessa domar tydligt visar att de händelser som vi nu åtalar bör bedömas som grovt sabotage mot blåljusverksamhet, säger kammaråklagare Johanna Eriksson Gruselius.

Bild: Polisen.

Åtalet där det tredje i raden, bara för händelserna i Norrköping. Korakravaller utspelade sig i ytterligare fem städer som också resulterat i rättsliga efterspel. I Norrköping förbereds också ett fjärde åtal för samma brott. Även det omfattar tio personer med den skillnaden att de åtalade där har uppnått myndighetsålder.

Eftersom brotten riktar sig mot grundläggande svenska demokratiska värden har utredningarna prioriterats av polisen. Det anses av vikt att skicka signaler till andra migranter i landet att Sverige är en sekulär demokrati med yttrande-, åsikts- och mötesfrihet och inte en muslimsk sharia-diktatur.

– Det är av yttersta vikt att ungdomsbrottslighet utreds skyndsamt. Det sänder signaler till ungdomar och samhället i övrigt om att det är förkastligt oavsett ålder, att hindra myndigheter i deras myndighetsutövning och att inte respektera våra demokratiska spelregler. säger poliskommissarie Jan Staaf.

Han säger sig vidare vara ”ledsen och bedrövad” över det han bevittnade de aktuella upploppsdagarna i form av hur såväl vuxna människor, föräldrar av båda könen, sida vid sida med sina barn och ungdomar gick till attack mot den utkommenderade blåljuspersonalen i deras arbete med att upprätthålla lag och ordning och släcka de anlagda bränderna,

Bild: Polisen.

De åtalade

Jamal Mohamed Abdi, född 2006-11-03, medborgare i Somalia och Sverige, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp.

Darin Abdulla, född 2007-04-08, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp. Han är i ett annat mål även åtalad för stöld.

Ayub Mukhtar Ahmed, född 2007-03-03, medborgare i Somalia och Sverige, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp.

Mohamad Alselti, född 2004-07-07, medborgare i Syrien och Sverige, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp.

Hamza Azerkan, född 2006-06-21, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp och grovt våld mot tjänsteman.

Abdirahman Ibrahim Hassan, född 2006-09-25, tolkbehov på somaliska, medborgare i Somalia, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp och grovt våld mot tjänsteman.

Josef Bashar Hazem, född 2005-08-28, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp.

Ismael Caray Hussein, född 2005-01-01, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp.

Ammar Walid Naji Matrod, född 2006-01-21), medborgare i Irak och Sverige, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp. Har tidigare dömts till omhändertagande enligt LVU.

Mohamed Ahmed Nuur, född 2005-02-02, medborgare i Somalia och Sverige, åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet alternativt våldsamt upplopp.

Rättegången förväntas på grund av det stora antalet åtalade bli mycket lång och kostsam för skattebetalarna. Datumen för huvudförhandling har ännu inte fastställts men uppges få förtur. Målet har nummer B 3260-22 och kan rekvireras från Norrköpings tingsrätt.