Guldbron_73663_bild_Frankie_Fouganthin_Wikimedia

Bild: Frankie Fouganthin.

Inrikes

Trafikkaos i en månad när nya Slussens guldbro målas

Publicerad 6/30/2021
Annons

Den så kallade guldbron, som utgör en framträdande del av omdiskuterade nya Slussen i Stockholm, fortsätter att skapa kontrovers. Under en hel månad kommer framkomligheten i trafiken i innerstaden att vara starkt begränsad på grund av att bron nu ska få sin från den omgivande bebyggelsen bjärt avvikande färg.

Måleriarbeten har redan inletts men under juli skruvas detta upp till full nivå, vilket medför avspärrningar. Konsekvensen blir att framkomligheten för såväl bil- som kollektivtrafik begränsas rejält med trafikstockningar och kaos som följd.

Den varningen går nu Stockholms stad ut med när de stora måleriarbetena drar igång, med början på södermalmssidan. Endast ett körfält åt gången kommer att vara öppet för trafik. Även cyklister och fotgängare kommer att få problem att ta sig förbi.

Omväxlande enkelriktat

Den enkelriktade trafiken ska styras med trafikljus så att trafik omväxlande i intervall tillåts i den ena respektive andra riktningen. Trafikproblemen bedöms i rusningstid komma att sträcka sig över ett område som omfattar Stadsgården, Skeppsbron och en god bit in mot city.

Framkomligheten minskar ytterligare genom att Söder Mälarstrand i riktning mot Stadsgårdsleden helt stängs av för biltrafik. Boende på Torkel Knutssonsgatan och Hornsgatan kommer på grund av detta att få uppleva en kraftigt ökad genomfartstrafik.

Värst för bilister som inte klarar miljzonkraven

På grund av det av Miljöpartiet i Stadshuset genomdrivna beslutet att förklara Hornsgatan till ”miljözon”, kommer alla bilister som kör en typ av bil som inte lever upp till de gröna kraven att få det ännu besvärligare.

Dessa medges inte dispens att köra på Hornsgatan under den aktuella perioden då Söder mälarstrand stängs av, utan hänvisas till Södra länken.

Beträffande kollektivtrafiken kommer de som reser med busslinje 480 att vara de som hårdast drabbas av förseningar till följd av avspärrningarna.

Hård kritik och skenande kostnader

Slussenbygget har kantats av hård kritik. för dess estetik som många menar inte passar in i den gamla traditionella stadsbilden. Man menar att det känns som en motorväg mitt i innerstaden från vilken man inte ens kan se vattnet. Guldfärgen anses också kontrastera alltför mycket mot omgivningen.

En annan kritik handlar om de skenande kostnaderna för skattebetalarna. Budgeten för nya Slussen låg ursprungligen på 6 miljarder kronor men närmar sig nu det tredubbla.

LÄS ÄVEN: Kostnaderna för nya Slussen i Stockholm skenar – snart uppe i 16 miljarder

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
770Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons