Regeringen ignorerar Lagrådets avstyrkande och går vidare med förslaget som väntas lämnas över till riksdagen inom kort.

I slutet av mars levererade Lagrådet sin kanske mest brutala sågning någonsin då man avstyrkte regeringens förslag om att ge upp till 9 000 så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” en ny chans till att stanna i Sverige.

LÄS MER: Lagrådet avstyrker regeringens förslag om att låta 9 000 ‘ensamkommande’ stanna

Lagrådet konstaterade bland annat ”att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas” och man påpekade att i svensk rätt är det inte en princip att låta utdragna handläggningstider i sig vara skäl för att bifalla ansökningar av olika slag.

LÄS MER: Sänkt identifieringskrav för ‘ensamkommande’ ska underlätta uppehållstillstånd

Trots den svidande kritiken erfar TT på torsdagen att regeringen ändå avser gå vidare med förslaget och en proposition väntas kunna lämnas till riksdagen om ett par veckor.