Även om Joe Biden fortfarande är mest populär bland unga väljare inför vinterns presidentval växer stödet för Donald Trump hos gruppen. I generella mätningar är det dock Trump som ofta leder.

Enligt Harvard Youth Poll leder Biden med 45 procent mot Trumps 37 procent i åldersgruppen 18-29 medan 16 procent är osäkra. Marginalen på åtta procentenheter är dock avsevärt mindre än Bidens ledning över Trump i valet 2020, som var 23 procentenheter i ett liknande skede.

När man överväger registrerade och troliga väljare ökar Bidens ledning men den är fortfarande betydligt mindre än inför föregående val. Bland sannolika väljare under 30 leder Biden över Trump med 19 procentenheter jämfört med 30 procentenheter för fyra år sedan.

LÄS ÄVEN: Joe Biden i nya bisarra uttalanden

Medan Biden leder bland troliga väljare som är icke-vita, kvinnor och högutbildade är hans marginaler snävare bland andra grupper. Till exempel är hans ledning över Trump bland troliga väljare som är unga män bara sex procentenheter och bland vita väljare är det bara tre procentenheter. Unga väljare utan högskoleexamen ligger lika mellan de två presidentkandidaterna.

Samtidigt verkar Trumps anhängare vara mer entusiastiska över honom än vad Bidens anhängare är över presidenten. Över tre fjärdedelar av Trump-väljarna uttrycker ett entusiastiskt stöd jämfört med endast 44 procent av Biden-väljarna.