I avsikt att förebygga ytterligare spridning av det dödliga coronaviruset, har myndigheterna Japans nordligaste ö Hokkaido uppmanat alla skolor i provinsen att ställa in undervisningen och hålla stängt. I ett annat uttalande riktar Japans premiärminister en motsvarande uppmaning till alla skolor i hela landet.

Nedstängningen ska enligt ett myndighetsuttalande gälla från idag torsdag och under en begränsad tid medan riskerna för smittspridning utvärderas. Beslutet omfattar nästan samtliga cirka 1 600 grundskolor som finns på Hokkaido.

Gymnasieskolor har undantagits, då man anser att eleverna där är så pass gamla att de själva kan avgöra om de tror sig vara smittbärare och i så fall stanna hemma från skolan och söka vård. Även förskolor uppmanas hålla stängt.

Åtgärden sker i spåren av att sammanlagt 35 personer på ön konstaterats smittade av det kinesiska viruset som angriper lungorna. Bland de smittade finns flera skolelever, en lärare och en skolbussförare.

I ett separat uttalande uppmanar även Japans premiärminister Shionzo Abe till nedstängning av skolor – och då inte endast på Hookaido utan över hela landet.

I hela Japan har 862 personer smittats av COVID-19-viruset. Siffran innefattar de 691 personer som sitter i karantän på kryssningsfartyget Diamond Princess.

Olympiska spelen i Tokyo i fara

Från Japan rapporteras också att de olympiska sommarspelen med start den 24 juli i år kan vara i farozonen till följd av coronavirusets framfart. Den olympiska kommittén och andra berörda parter väntas någon gång under de närmaste månaderna i samråd med Världshälsoorganisationen WHO fatta beslut om huruvida spelen kan genomföras eller ska ställas in.

Även Paralympics-spelen som är planerade att gå av stapeln i augusti kan komma att ställas in. Olympiska kommittén uppmanar dock alla deltagare att fortsätta träna inför spelen som vanligt eftersom ambitionen fortfarande är att genomföra spelen som tänkt.

Om spelen inte kan hållas i Tokyo som planerat finns som alternativ också att skjuta fram evenemangen eller flytta dem till en annan plats där risken för ett corona-utbrott är lägre. Enligt arrangörerna är detta dock ett så omfattande arrangemang att inställda spel ändå är det mest sannolika.