Som en del av Tidöavtalet mellan regeringen och Sverigedemokraterna föreslås bland annat att offentliganställda ska vara skyldiga att rapportera illegala invandare de kommer i kontakt med. I en debattartikel som skrivits under av drygt 4 000 vårdpersonal gör man klart att man kommer vägra följa en sådan lag.

Antalet illegala invandrare som uppehåller sig i Sverige uppskattas till 100 000 personer men den verkliga siffran är förmodligen långt större. För att avvisa dem som saknar skäl att vara i Sverige och bekämpa det växande skuggsamhället samt den skenande kriminaliteten vill regeringen och SD göra det obligatoriskt för offentliganställda att rapportera ifall de kommer i kontakt med dessa individer.

LÄS ÄVEN: Läkare och lärare vägrar rapportera illegala invandrare

Enligt de 4 008 vårdanställda och vårdstudenter som skrivit under debattartikeln i Aftonbladet innehåller Tidöavtalet ”ett stort antal rasistiska och direkt antidemokratiska förslag” och ett par dessa menar man är en minskning av antalet kvotflyktingar och ”angiveriskyldighet” för vårdpersonal.

Vi vill nu i egenskap av företrädare för vården både ta avstånd från och varna för innehållet i avtalet. Det som Tidöavtalet stipulerar kommer att få en allvarlig inverkan på både våra patienter och på vår arbetsmiljö.

Att rapportera illegala invandrare menar man blir ”en etisk stress och går emot hälso- och sjukvårdslagen om jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen”.

Därutöver kommer avtalets åtgärder att öka den redan höga utsattheten och stressen för rasifierade invandrare i Sverige.

Avslutningsvis hävdas att man ”aldrig kan bidra till någons läkning om vi samtidigt genom tystnad eller röstsedel bidrar till det strukturella våldet mot samma person”. Man gör också klart att ifall förslaget går igenom ”kommer vi att begå civil olydnad och vägra ange våra patienter”.