En omfattande miljöskövling och förstörelse av naturnära värden i området Kärnebo i Mönsterås kommun i samband med ett planerat uppförande av ett stort antal 270 meter höga och oljudsalstrande vindsnurror har retat upp invånarna. SD ställde sig tidigt bakom den folkliga kritiken men nu gör även S och V helt om från att vara för projektet till att stödja SD:s motion om att stoppa det.

Vänsterpartierna i Mönsterås valde initialt att två sina händer i frågan om en stor vindkraftspark i Kärnebo. Socialdemokraternas starke man i kommunen Robert Rapakko uttalade sig i media om att man varken ville ”säga bu eller bä”.

Sverigedemokraterna, som redan då hade örat mot marken, valde att motsätta sig vindkraftsbygget. Det har vartefter blivit allt tydligare också för den politiska vänstern i kommunen att man riskerar hamna på fel sida i historien om vindkraftsutbyggnad i Mönsterås och att i mer närtid tappa väljare.

Plötslig kovändning

Nu kovänder därför Socialdemokraterna i frågan och ställer sig bakom Sverigedemokraternas motion om att säga nej till SR Energys invasiva vindkraftspark med dess 270 meter höga och oljudsalstrande snurror. Så gör även Vänsterpartiet meddelar lokale partiprofilen Lennart Johansson.

De båda röda partierna deklarerade sin nya hållning när ärendet nyligen togs upp i kommunstyrelsen. Man uppger sig vilja ”sända en signal” till invånarna om att det inte bara är SD som lyssnar på invånarna och tillvaratar folkets intressen.

S och V har också insett att man inte kan vinna i själva sakfrågan och vill inte stå som både förlorare i sak och opinion. När SD:s motioner, inlämnade av partiets företrädare Anni Juhl Nielsen avhandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) vann det bifall och ett nej såg redan innan S och V bytte fot ut att bli det slutgiltiga beslutet i frågan.

Stopp för alla vindkraftsprojekt

SD vill inte bara stoppa det aktuella vindparksbygget utan pausera alla sådana projekt i kommunen till dess en ny så kallad vindbruksplan har klubbats. S och V som tidigare lagt ned sina röster om vindkraftsutbyggnad i Mönsterås med hänvisning till att de inte ansett det vara någon stor fråga, har alltså nu bytt fot.

När inför att SD:s motion skulle tas upp i kommunstyrelsen meddelade man att man avsåg att agera annorlunda, inte lägga ned sina röster utan ställa sig bakom motionen från det parti man på senare år pekat ut som sin huvudfiende i svensk politik.

Tonar ned fotbyte och SD-samarbete

Socialdemokraternas Robert Rapakko vill tona ned det kontroversiella i att man gör gemensam sak med SD och att det skulle vara fråga om någon plötslig kovändning. Han hävdar nu i en kommentar till Barometern att partiet lade ned sina röster senast därför att omröstningen i ksau kom som ”en överraskning” och man inte haft tid att diskutera frågan, något man nu däremot hunnit med.

Rapakko säger vidare att han och hans parti ”inte har några problem med att säga att vi inte tror på idén om sju stycken 270 meters verk”. Att man i motsats till SD inte tagit ställning tidigare menar han beror på att SR Energys ansökan om att få bygga vindkraftskomplexet i Kärnebo inte formellt är inskickad.

Respekt för de boende nu viktigt för V

Vänsterpartisten Lennart Johansson klargjorde vid samma tillfälle också att man i kontrast till tidigare nu avsåg att rösta för SD:s motion i fullmäktige. ”Det är oerhört viktigt att man respekterar boende ute på landsbygden och nyttjar en försiktighetsprincip, så att man inte lägger vindkraftverk för nära bostäder”, lät det nu.

Frågan är nu avgjord och såvida inget nytt händer får SR Energy skrinlägga sina aggressiva vindkraftsplaner för Mönsterås eller leta efter en annan plats där kommuninvånarna kan tänka sig en sådan utan att det påverkar deras livskvalitet och närmiljö. Endast Centerpartiet envisades med att rösta ja.