I syfte att främja ”mångfald” planerar de styrande miljöpartisterna i den tyska staden Hannover att omöjliggöra för infödda tyskar att få en tredjedel av alla statliga jobb som utannonseras – de ska i stället öronmärkas för migranter. Detta för att positionera staden som en ”invandringsstad”.

”En grön borgmästare gör skillnaden!”, skrev turkiskfödda Filiz Polat, parlamentssekreterare för det tyska miljöpartiet De Gröna, i en tweet på onsdagen.

Polat syftade på Hannovers ”gröna” borgmästare Belit Onay – även han född i Turkiet – som vill att en tredjedel av alla statliga jobb i staden ska öronmärkas åt invandrare.

Filiz Polat bekräftade på Twitter målet att ”i slutet av 2026 borde en tredjedel av alla utannonserade tjänster i staden tillsättas av sökande med invandrarbakgrund”.

LÄS ÄVEN: Nadim Ghazale skapar lobbygrupp – vill ha fler invandrare som polischefer

Allvarligt menat politiskt förslag

I utkastet till beslut som föreslagits av stadens integrationskommitté, som för tillfället består av De Gröna, tyska Socialdemokraterna och Tysklands kristdemokrater, står det att ”målsiffran för alla nyanställningar är 30 procent” för att öka andelen människor med utländska rötter ordentligt inom lokal förvaltning.

Staden kommer dessutom att etablera en reklamkampanj för att ”motivera unga människor från invandrarfamiljer att dra nytta av det breda utbudet av utbildnings- och studiemöjligheter i delstatens huvudstad” för att cementera Hannovers status som en ”invandringsstad”.

LÄS ÄVEN: Göteborgs kommun vill kvotera in invandrare till chefspositioner: ”bryter mot lagen”