Att smuggla in över hundra illegala migranter till Sverige är inte att betrakta som mer än ett lindrigt bötesbrott. Det slår Svea hovrätt nu fast i en aktuell och prejudicerande dom.

Samnytt har tidigare utförligt skrivit om 52-årige armeniske migranten Aram Barseghyan som arbetade som handläggare på Migrationsverket, lånades ut till en chefsbefattning på UD, stationerades på beskickning i Pakistan och där tjänade pengar på att med falska viseringsdokument smuggla in hundratals afghanska migranter till Sverige.

LÄS MER: Aram fick chefstjänst hos UD – hjälpte smuggla över hundra afghaner till Sverige

Upplägget avslöjades så småningom och Aram ställdes inför rätta åtalad för grovt tjänstefel. Med den tidigare S-toppen Thomas Bodström som försvarare lyckades Aram i Attunda tingsrätt mildra brottsrubriceringen till endast tjänstefel av normalgraden och få ned påföljden till endast en blygsam dagsbot på 80 x 220 = 17 600 kronor.

Aram överklagade domen till Svea hovrätt i hopp om att bli helt frikänd och slippa betala sina rättegångskostnader som han menade att i stället de svenska skattebetalarna borde stå för.

Hovrätten fastställer – endast ett bötesbrott

Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten. Något frikännande blir det inte men att med falska dokument smuggla in drygt hundra illegala afghaner till Sverige ska heller inte anses vara mer än ett lindrigt bötesbrott. Bodströms advokatarvode får Aram dock stå för själv.

Att påföljden inte ändras beror bland annat på att åklagaren i målet i tingsrätten, vice chefsåklagare Peter Salzberg, förklarat sig nöjd med bötesstraffet och endast till hovrätten motsatt sig att beslutet om vem som ska betala advokatnotan ändras. Hovrätten har därför inte prövat domen i påföljdsfrågan.

Om hovrättens dom inte överklagas till och medges prövningstillstånd i Högsta domstolen blir den prejudicerande för framtida fall av omfattande människosmuggling till Sverige.

Flera tiotusentals illegala i Sverige

Enligt officiella uppskattningar uppehåller sig flera tiotusentals personer illegalt i Sverige. Mörkertalet är samtidigt stort och siffran kan vara ännu mycket högre. I den offentliga debatten talas om ett ”skugg- och parallellsamhälle” med svartjobb och kriminalitet som skakar det ordnade svenska samhället i grunden

De tre borgerliga regeringspartierna och Sverigedemokraterna har aviserat åtgärder för att komma till rätta med det eskalerande problemet. Bland annat vill man genomföra en fysisk folkräkning och införa anmälningsplikt för anställda inom offentlig verksamhet när de kommer i kontakt med illegala migranter.

Hov- och tingsrättsdom kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.