Den vänsterliberala tyska regeringens invandringspolitik sänker lönerna för kvalificerade tyska yrkesarbetare. Det säger en representant för Alternative für Deutschland, AfD, efter att ha gått igenom data man begärt ut från staten.

Enligt regeringens siffror tjänade tyskar i genomsnitt 3 643 euro 2021, mer än 900 euro högre än utlänningar som hade en genomsnittlig lön på 2 728 euro. Skillnaden har mer än fördubblats sedan 2012 då den var 400 euro per månad.

Datan begärdes ut av René Springer, AfD:s talesperson för sociala frågor, som menar att även om regeringen utger sig för att vara vänster utgör dess egentliga ekonomiska politik av aggressiv neoliberalism.

LÄS ÄVEN: ”Jag vill till Tyskland för ett bättre liv”

Löneskillnaderna är särskilt stora med anställda från de asylsökandes huvudsakliga ursprungsländer. Här var löneskillnaden nästan 1 400 euro. Bland bulgarer är den ännu högre, 1 479 euro per månad.

Enligt den tyska regeringen får 70 procent av kvalificerade yrkesarbetare som arbetar heltid löner som är lägre än de tyska yrkesarbetarnas. Till och med 43 procent av utländska kvalificerade arbetare tjänade mindre än okvalificerade tyska arbetare.

Lägre pensioner

Inkomstskillnaden återspeglas också i pensionsutbetalningarna senare i livet. Omkring 28 procent av de utländska yrkesarbetarna fick 2021 en lön som var otillräcklig för att få pension över den grundläggande nivån för försörjningsstöd efter 45 års arbete. För personer från asylsökandes huvudsakliga ursprungsländer är det 44 procent. Som jämförelse ligger lönerna för tyska arbetare endast elva procent under vad som skulle behövas för en pension över minimilönen.