hpv-vaccinering-93883
Vetenskap

Unga män vägras vaccinering mot HPV – dör av cancer

Publicerad 4/30/2021
Annons

Vaccin mot humant papillomvirus (HPV) har länge aktivt erbjudits kvinnor som ett skydd mot att drabbas av cancer i underlivet. Medicinska rön visar samtidigt att viruset är en framträdande orsak till cancer i halsen, något som inte är könsbundet utan drabbar både män och kvinnor. Trots detta fokuserar myndigheternas vaccinationskampanjer nästan helt på kvinnor.

Formellt har alla barn i Sverige rätt att få HPV-vaccin inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Men på grund av hur informationen till allmänheten är utformad är det främst kvinnor i början av sin sexuellt aktiva ålder som vaccinerar sig och barn av kvinnligt kön som föräldrar låter vaccinera.

Pojkar och män fortsatt diskriminerade

Den allmänna rätten att bli vaccinerad mot HPV även för pojkar och män är ny och infördes så sent som hösten 2020. För att få reda på det måste man gå in på 1177 vårdguidens webbplats och själv leta rätt på informationen. Alla vaccin är inte godkända för män och vissa är endast godkända för pojkar upp till 15 års ålder.

Flera regioner har också beslutat att inte vaccinera pojkar retroaktivt, så kallad ”catch-up”, med anledning till utvidgningen av det allmänna vaccinationsprogrammet och de ska heller inte aktivt informeras om att möjligheten finns. I stället ska dessa om de själva begär att få bli vaccinerade hänvisas till att boka tid hos vårdgivare.

Kostnaden för en komplett vaccinering kan uppgå till fler tusen kronor, något som innebär att vaccination blir något av en klassfråga. Prislappen och policyn att inte vaccinera retroaktivt försvaras med att det annars skulle bli alltför dyrt för regionen. I skrivelser spekuleras i vilken ”benägenhet” män kan komma att ha att på eget initiativ vilja vaccinera sig.

För att uppnå ett fullgott skydd bör vaccination helst göras i 11-12-årsåldern men absolut senast innan man fyllt 26 år. Trots att vaccin funnits tillgängligt länge har många män till följd av hur vaccinationskampanjerna varit utformade – där staten bland annat enbart subventionerat vaccinet för flickor – missat det åldersfönstret och kan nu inte påräkna ett hundraprocentigt skydd även om de nu vaccinerar sig.

Detta har och kommer att i ett ansenligt antal år framöver leda till många cancerfall – varav en del med dödlig utgång – som hade kunnat undvikas om likabehandling av pojkar och flickor iakttagits redan från början. Flera hundra fall där män drabbas av cancer i halsen konstateras varje år och minst 70 procent av dessa tillskrivs HPV.

Liknande situation i andra länder

Situationen är inte unik för Sverige. Siffror från USA visar att nästan hälften av alla unga kvinnor vaccineras mot HPV medan motsvarande siffra för unga män ligger på endast drygt 15 procent.

Samtidigt visar siffror att det inte är cancer i underlivet utan i halsen som är den vanligaste formen av cancer orsakad av HPV-virus. Och 8 av 10 av de som drabbas är män, varav många svävat i villfarelsen att de inte behövt vaccinera sig därför att samhällsinformationen gett intryck att HPV-orsakad cancer bara är något som drabbar kvinnor.

Läkare larmar om snedvriden information

Michelle M. Chen är läkare och föreläsare om kirurgiska ingrepp i bland annat halsen. Hon är också huvudförfattare till den studie som påvisar den könsmässiga snedvridningen för HPV-vaccinationer. Hon menar att unga män inte får samma information som unga kvinnor – som gör regelbundna gynekologbesök – om bland annat cancerförebyggande vaccin.

– Jag tror att många, både patienter och vårdgivare, inte är medvetna om att det här vaccinet faktiskt är cancerförebyggande för män lika mycket som för kvinnor.

Hon konstaterar samtidigt att HPV-virus är den vanligast förekommande sexuellt överförbara sjukdomen idag. Att de cancerformer som viruset sekundärt kan ge upphov till inte bara drabbar kvinnor utan även män är fakta som behöver få ökad allmän spridning, menar hon. Bland annat behöver information i större utsträckning finnas aktivt tillgänglig hos vårdgivare och apotek.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1060Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons