De ungomar som misstänktes för storbranden i Hässleholm i agusti förra året som orsakde skador till ett värde av 20 miljoner kronor får nu ersättning av staten för att de suttit frihetsberövade efter händelsen.

På eftermiddagen den 14 augusti förra året bröt sig ett gäng ungdomar in i en lagerbyggnad vid järnvägen i Hässleholm. Där ”hängde” de ett tag och rökte cigarretter och cannabis. I samband med att de en stund senare lämnade byggnaden utbröt en kraftig brand i byggnaden.

Byggnaden brann ned till grunden och en kraftledning brann av vilket lamslog tågtrafiken. De uppkomna skadorna har värderats till mellan 16 och 20 miljoner kronor.

Larmade inte polisen

Ingen av ungdomarna slog larm om branden som redan tagit fart när de befann sig i lokalen. Brandorsaken antas utifrån de uppgifter som lämnats av de misstänkta vara att ungdomarna kastat ifrån sig brinnande cigarrettfimpar och knackat ur pipor med glödande tobak och cannabis.

Den tekniska utredningen har samtidigt inte kunnat utesluta att branden varit anlagd.

Kastade brinnande fimpar och knackade ur haschpipor

I förhör har en av ungdomarna erkänt att han knackat ur sin haschpipa i lokalen, men bara mot betonggolvet. En i gänget, en 17-årig flicka, har erkänt att hon sprätt iväg en brinnande cigarrettfimp inne i byggnaden.

Hon har också berättat att även de andra ungdomarna kastat brinnande fimpar. Flera av de andra har vidgått att de gjort det men att de fimpat på betongolvet varför deras fimpar inte ska ha kunnat utlösa branen.

I stället har de pekat ut den 17-åriga flickan för att ha kastat sina fimpar mot träväggen i anslutning till vilken det funnits antändligt material. Flera av ungdomarna har erkänt att de sett rökutveckling. De har däremot inte velat vidgå att de lämnat lagerlokalen på grund av att en brand utbröt.

”Golare” om man larmar brandkåren

En av de inblandade har sagt sig ha tagit ett foto av röken men senare raderat bilden. Hon uppger samtidigt att hon föreslagit för de andra i gänget att de skulle ringa brandkåren men avstod när de andra anklagade henne för att i så fall vara en ”golare”.

Ungdomarna har inte kunnat uppge samstämmiga uppgifter om något annat skäl till att de bröt upp. Att historierna går isär har inte ansetts tillräckligt som bevis för att de talat osanning och lämnat på grund av att de insett att en brand höll på att utvecklas.

Fångades av övervakningskameror

På övervakningsbilder ses kraftig brandrök välla ut ur byggnaden strax efter att ungdomarna kommit ut. Kort därefter var hela lokalen övertänd.

Två av undomarna har återvänt till byggnaden strax efteråt för att hämta den enes kvarglömda plånbok. De ska även då ha iakttagit rökutveckling men valt att inte slå larm.

Tog tillbaka erkännande

Den 17-åriga flickan tog senare tillbaka uppgifterna om att det var hennes fimp som orsakat branden och hävdade att hon känt sig pressad att erkänna på grund av att hon satt häktad. Hon var vid tillfället för branden dömd till öppen ungdomsvård efter att ha begått andra brott, bland annat olaga hot, ofredande och stöld.

Åklagaren gjorde ett försök att få den 17-åriga flickan dömd som vållande till branden och för att inte ha slagit larm om den. Tingsrätten friade henne med hänvisning till att det inte anses klarlagt att det är just hennes fimp som utlöst branden.

Samtidigt menar man det klarlagt att det är någon av ungdomarnas fimpar eller haschpipor som orsakt branden. De övriga i gänget åtalades inte överhuvudtaget för branden.

Samtliga fem döms däremot för olaga intrång i byggnaden. Fyra av dem döms även för narkotikabrott. Fyra är tidigare dömda för brott. En är senare dömd för brott.

Får skadestånd för att ha suttit häktade

Flera av de åtalade häktades i avvaktan på rättegång. Eftersom de inte döms för mordbrand, det grova brott som utgjorde skäl för häktning, utan endast för mindre allvarliga brott har ungdomarna rätt att begära skadestånd från staten med minst 1000 kronor per dygn som de suttit häktade.

Två av ungdomarna har redan beviljats skadestånd medan JK som beslutar i sådana ärenden ännu inte har tagit ställning till ansökan från den åtalade flickan. I ett av de beslutade fallen har den misstänkte fått 30 000 kronor. Vilka belopp det rör sig om i de övriga fallen framgår inte.

Driver skadeståndsmål mot 17-åriga flickan

Trafikverket har parallellt drivit ett skadeståndsmål mot den 17-åriga flickan och hennes vårdnadshavare. Man begär 16 miljoner kronor. Målet är ännu inte avgjort men utsikterna att få betalt har minskat i och med tingsrättens friande dom i brottmålet.

De dömda

Ninja FIDELI Karna Roslund, född 2002-11-07 (17 år) dömdes till dagsböter för olaga intrång. Hon är tidigare dömd för misshandel.

JACOB David Ehmann, född 2003-10-08 (16 år) dömdes till ungdomsvård för olaga intrång och ringa narkotikabrott. Han är senare, under vårdtiden, dömd för stöld och häleri.

Simon Adrian BENJAMIN Jensen, född 2002-03-04 (18 år) dömdes till ungdomsvård för olaga intrång och ringa narkotikabrott. Han är tidigare dömd för grov olovlig körning, brott mot knivlagen, grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel och skadegörelse.

ALBIN Andreas Månsson, född 1998-05-17 (22 år) dömdes till dagsböter för olaga intrång och ringa narkotikabrott. Han är tidigare dömd för narkotikabrott.

MELISSA Sabina Omari, född 2003-08-05 (17 år) dömdes till ungdomsvård för olaga intrång och ringa narkotikabrott. Hon frias för grov allmänfarlig vårdslöshet och underlåtenhet att avvärja allmänfara. Hon är tidigare dömd för olaga hot, ofredande och stöld.

Domen kan laddas ned och läsas på följande länk: Hässleholms TR B 1096-19 Aktbil 179, DOM

authorimage