EU-domstolen bötfäller Ungern med 200 miljoner euro. Man anser att landet för en alltför stram migrationspolitik. För varje dag som Ungern fortsätter att inte öppna gränserna för större volymer av utomvästliga migranter ökar bötesbeloppet med 1 miljon euro.

Beslutet i EU:s högsta federala domstol fattades på torsdagen. Det hänför sig till ett groll som uppstod redan 2020 mellan Ungern och de överstatliga beslutsfattarna i Bryssel.

Problemfritt Ungern obekväm förebild

Medan många EU-länder, däribland Sverige, brottas med systemhotande problem relaterat till den extremt höga utomvästliga asylrelaterade invandringen, lyser dessa ’utmaningar’ så gott som helt med sin frånvaro i Ungern.

Fidesz-regeringen med Viktor Orban i spetsen har skarpt deklarerat att man inte ämnar rasera det ungerska samhället på samma sätt som skett i andra medlemsländer. Det anses osolidariskt i Bryssel och hos ledningarna i höginvandringsländer.

Att Ungern blomstrar just därför att man valt en stramare och som man själv anser mer ansvarsfull migrationspolitik är också obekvämt då medborgarna i andra problemtyngda länder får möjlighet att jämföra och frestas att vid valurnorna rösta fram partier med en liknande politik.

Anklagelser och påtryckningar

Ungern har därför länge attackerats med anklagelser om att inte vara demokratiskt, detta trots att regeringspartiet i motsats till många andra EU-länder har en tydlig folkmajoritet bakom sig. När Ungen ändå inte fallit till föga har man från Bryssel övergått till ekonomiska påtryckningar.

EU-stöd som Ungern har rätt till hålls inne och nu utfärdas alltså dryga böter på på flera hundra miljoner euro som dessutom tickar vidare uppåt med 1 miljon euro varje dag som den ungerska regeringen fortsätter att ”trilskas” och sätta det egna landets folkvilja framför Bryssel-nomenklaturans krav.

Får inte snabbutvisa illegala

Enligt den federala EU-domstolen har ”Ungern inte vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa 2020 års dom”. Vidare skriver man att man anser att denna underlåtelse ”utgör en aldrig tidigare skådad och extremt allvarlig överträdelse av EU-lagstiftningen”.

Utöver kraven på att bedriva en avsevärt mer liberal migrationspolitik, menar den överstatliga domstolen att Ungern också måste sluta att skicka ut illegala migranter ur landet, eller som det formuleras i domen: ”avlägsnandet av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt”.

Får inte bedriva egen migrationspolitik

I domslutet slås fast att enskilda EU-länder inte har rätt att själva besluta om vilka och hur många man släpper in i landet. I stället måste man bedriva den migrationspolitik som EU-kommissionen i Bryssel tagit fram.

Domstolen skriver att Ungern ”bortser från principen om uppriktigt samarbete” när regeringen fortsätter att föra den migrationspolitik som folket röstat fram och att man därigenom ”medvetet kringgår tillämpningen av EU:s gemensamma politik”.

Ungerns premiärminister Viktor Orban kritiserade domstolens beslut omedelbart efter att det offentliggjordes. I ett inlägg på den sociala medieplattformen X skriver Orban att:

Domstolens beslut att bötfälla Ungern med 200 miljoner euro plus 1 miljon euro dagligen […] är upprörande och oacceptabelt. Det verkar som att illegala migranter är viktigare för Brysselbyråkraterna än deras egna europeiska medborgare”.

Det är den icke folkvalda EU-kommissionen som dragit Ungern inför domstol med syftet att förmå landet att rätta in sig i det migrationspolitiskt vänsterliberala led som man vill ska vara enhetlig över hela unionen.

Ett pressmeddelande där domen redogörs för mer utförligt kan läsas HÄR.